fbpx

AKTUALNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA KIERUNKI:

STUDIA LICENCJACKIE
STUDIA INŻYNIERSKIE
STUDIA MAGISTERSKIE
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 

STUDIA PODYPLOMOWE
KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

Studia licencjackie

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

Oraz wiele więcej...

Najlepsza kadra

Uczymy praktycznie
studencki kapelusz

Kształcenie specjalistyczne

Zostań specjalistą w trzy semestry

Technologia Kreatywności

Unikalny model kształcenia

Koła naukowe

Posiadamy liczne koła naukowe

Studiuj praktycznie, nowocześnie i kreatywnie

Ofertę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kierujemy do ludzi twórczych, innowacyjnych i otwartych. Studia na WSPA są unikalne w swoim modelu kształcenia, wykorzystywanych metodach i treściach. Rozpoczynając studia na naszej uczelni wybierasz Technologie Kreatywności jako model nauki, rozwoju i życia.

Logotypy od lewej: PO WER Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Skip to content