Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

Kadra

Kadra na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

  • +
DLA STUDENTA