Uwaga: Informujemy iż w dniu 20-21 czerwca, dział rekrutacji będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
         Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja kandydatów na studia  podyplomowe składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to  ponownego wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej WSPA
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników: 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją)
 1.      Dokonanie opłaty wpisowej.
             Opłata wpisowa wynosi 200 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją)
 2.       Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
             Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA lub
             przesłać pocztą tradycyjną.
             Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie
             rozpoczęcia zajęć.

Płatności

 1. Formy płatności czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:
 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 1. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe dla:

                Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
                Bank Pekao S.A
                nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

 1. W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów

Zamień doświadczenie na wykształcenie!
Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich. 

Zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji 

Podstawy prawne dotyczące rekrutacji oraz studiów

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30