Czesne
Płatność miesięczna: 561 zł
Opłata semestralna: 2 550 zł
Opłata roczna: 5 100 zł
Kadra

Kadra na kierunku Profesjonalny coaching to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  MAŁGORZATA FRYSZKIEWICZ

  Psycholog, trener, akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, doradca personalny. Członek Izby Coachingu. Od 2000 roku współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Uzyskała tytuł Licencjonowanego Praktyka i Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC. Współzałożyciel, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Trener Biznesu”, realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 2012 roku przeprowadziła 7 edycji Akademii Profesjonalnego Coachingu. Od 18 lat prowadzi szkolenia  z zakresu psychologii biznesu (ponad 15000 godzin szkoleniowych, 1500 godzin szkoleń trenerskich). Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center. Prowadzi coaching indywidualny (ponad 1000 zrealizowanych sesji coachingowych). Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in.  w „Personel i Zarządzanie”. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

  CEZARY FRYSZKIEWICZ

  Trener, certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), współwłaściciel Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Coatraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów  i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi  i doradczymi. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Trener Biznesu” realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań.

  JOANNA GRELA

  Psycholog, coach akredytowany przez International Coach Federation (ACC). Członek ICF Global i Polska. Vice Dyrektor Oddziału ICF Lublin. Współtwórca i trener współpracujący  w Szkole Coachingu Zespołowego i Grupowego NOVO. Mentorcoach dla osób przygotowujących się do akredytacji. Uczestnik rocznego programu superwizyjnego Novo Supervision. Trener biznesu na salach szkoleniowych od 2006 roku. Ekspert HR z doświadczeniem w branży handlowej (2007-2011), finansowej (od 2011) i doradczo-szkoleniowej (od 2007). Certyfikowany Partner Advisio Poland z uprawnieniem do korzystania z narzędzia diagnostycznego IP121. Posiada także licencje uprawniające do korzystania z gier coachingowych Norman Benett Group i certyfikat umożliwiający korzystanie z narzędzia DiSC Everything Manager. Ukończyła studia podyplomowe Akademię Profesjonalnego Trenera Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań i aprobowane przez ICF szkolenie "Exploring Coaching with Neuroscience”;. Autorka licznych publikacji dotyczących coachingu, szkoleń i przywództwa. Prowadzi bloga, na którym promuje ideę profesjonalizacji w zawodzie coacha oraz Leadership po ludzku.

  PATRYCJA KORPACKA-BŁASZCZUK

  Certyfikowany coach, trener biznesu, psycholog, wykładowca  i doradca. Właściciel firmy szkoleniowej Centrum Biznesowych Inspiracji. Autorka książki „Sięgaj dalej” dedykowanej dla handlowców, trenerów i coachów. Posiada liczne dyplomy  i certyfikaty potwierdzające jej ciągły rozwój w kierunku trenerstwa, coachingu oraz umiejętności interpersonalnych. Dotychczas współtworzyła liczne projekty szkoleniowe, coachingowe. Zajmowała się także organizacją, rekrutacją i promocją, realizując różne projekty. Jednocześnie pracowała jako trener freelancer współpracując z firmami szkoleniowymi w całej Polsce. Zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami, gdzie do jej głównych zadań należy budowanie lub/i wspieranie rozwoju działów szkoleń. Jest też wykładowcą - współpracującym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jej zajęcia cechuje niezwykłe zaangażowanie w ich prowadzenie. Są motywacyjne, dynamiczne, prowadzone z poczuciem humoru, a zarazem merytoryczne. Specjalizuje się w tematach dotyczących: psychologii sprzedaży, wdrażania standardów, coachingu, umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, automotywacji w biznesie, kreatywności, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Jej dewizą życiową jest wytrwałość i pozytywne myślenie, co odzwierciedla jej ulubiony cytat: „Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.” - Thomas Edison.
Program studiów
 • +
  • Coaching - wprowadzenie, struktura i przebieg sesji coachingowej
  • Struktura i przebieg sesji coachingowej
  • Struktura i przebieg sesji coachingowej
  • Metody pracy z ograniczajacymi przekonaniami
  • Narzędzia coachingowe zmieniające perspektywę
  • Metody pracy z ograniczającymi przekonaniami
  • Coaching na głębszym poziomie, czyli jak szukać potencjału klienta na poziomie wartości, misji i tożsamości
  • Coaching na głębszym poziomie, czyli jak szukać potencjału klienta na poziomie wartości, misji i tożsamości
  • Techniki pracy z obawami i emocjami klienta
  • Coaching grupowy i zespołowy
  • Zaawansowane narzędzia coachingowe
  • Ćwiczenie umiejętności coachingowych - superwizja
Aktualne promocje