fbpx
Studia Podyplomowe

Zarządzanie innowacją

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 465 zł miesięcznie

 

Dla kogo?
 • Pracowników naukowych komercjalizujących wyniki prac;
 • Młodych przedsiębiorców;
 • Studentów myślących o założeniu własnej działalności;
 • Project managerów i product ownerów;
 • Doradców i konsultantów w obszarze nowych produktów;
 • Pracowników działów transferu technologii;
 • Brokerów innowacji;
 • Analityków biznesowych chcących zrozumieć proces wytwarzania produktu;
 • Członków zespołów pracujących nad nowym produktem;
 • Konsultantów pracujących przy pozyskiwaniu środków;
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwem;
 • Urzędników współpracujących z biznesem i środowiskiem start-upowym
Studia umożliwią uczestnikom:

 • Zarządzanie procesem powstawania produktów, w tym produktów cyfrowych, od momentu powstania pomysłu aż do wprowadzenia produktu na rynek;
 • Znalezienia nowej pracy w zawodach takich jak Product Owner, właściciel firmy, Manager ds. Produktu, Specjalista ds. marketingu nowych produktów;
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie: analizy biznesowej, zarządzania projektami, marketing automation, nowoczesnych narzędzi cyfrowych zarządzania projektem, współpracy biznes-nauka, pozyskiwanie środków na finansowanie nowych produktów;
 • Nabycie praktycznej umiejętności tworzenia modeli biznesowych, Business Model Canvas, Lean Startup, Design Thinking
 • Opracowanie produktu dostosowanego do potrzeb szerokiej grupy interesariuszy;
 • Umiejętność prezentacji swojego pomysłu inwestorom.
Czas trwania i organizacja zajęć
 • 208 godzin wykładów i warsztatów

 • studia trwają dwa semestry

 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie innowacją  jest obecność na zajęciach i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program
Kadra

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 465 zł
Opłata semestralna: 2 100 zł
Opłata za cały tok studiów: 4 200 zł

SEMESTR I

Wprowadzenie do zarządzania innowacją
Zarządzanie innowacją w przestrzeni międzynarodowej
Instytucjonalny system wspierania innowacji i zewnętrzne źródła finansowania
Analiza finansowa i biznes plan
Wprowadzenie do zarządzania projektami
Podstawy zarządzania projektami IT
Narzędzia cyfrowe do zarządzania projektami, procesami i komunikacją
Analiza biznesowa i komunikacja interesariuszy
Budowanie i komunikacja zespołu projektowego
Zarządzanie talentami w tym włączenie osób nieneurotypowych

SEMESTR II        

Wprowadzenie do user experience i product design
Relacje z VC i pitch desk
Customer experience i relacje z klientem 
Strategia marketingowa i internacjonalizacja produktu
Marketing automation
KPI w procesach zarządzania produktem innowacyjnym
Techniki sprzedażowe

Łączna liczba godzin:  208 godzin 

Dr Patrycja Olchowska

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Konsultant, wykładowca akademicki i project manager wspierający procesy zarządzania projektami i procesami, wdrożenie i rozwój innowacyjnych produktów oraz komunikacją biznes-nauka. Od 9 lat związana z branżą consultingową. Współpracowała z MMŚP, startupami i dużymi firmami – w tym nowych technologii – jako konsultant, doradca i kluczowa kadra zarządzająca. W 2021 roku była ekspertem reprezentującym przedsiębiorców przy tworzeniu strategii Lublin 2030 w obszarze Akademickość. Od kilku lat współpracuje jako wykładowca akademicki z UMCS w Lublinie, gdzie wykłada zarządzanie projektami i zarządzanie innowacją. Była doradcą proinnowacyjny Instytucji Otoczenia Biznesu przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pracowała w grupie ekspertów szkolących Instytucję Otoczenia Biznesu, gdzie odpowiadała za obszar „Monitoring wdrożenia technologii i wsparcia powdrożeniowego”.

Przez prawie 7 lat wspierała przedsiębiorców przy pozyskiwaniu środków, współpracy z naukowcami i zarządzaniu projektami w tym: innowacyjnymi i obejmującymi prace B+R. Absolwentka rocznego programu Management ICAN Institute/HBRP, Akademii Zarządzanie Procesowego EY Academy i licznych szkoleń akredytowanych w tym PRINCE, Agile i EBCL.

Skip to content