Studia Podyplomowe

UPRAWA, PRZETWÓRSTWO I ZASTOSOWANIE KONOPI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 495 zł miesięcznie

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • osób zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopi
 • osób prowadzących działalność w działalność sferze upraw, przetwórstwa konopi oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i usystematyzować znajomość zagadnień związanych z tematem studiów
 • osób zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką naturalnego leczenia i wykorzystujących konopie jako roślinę leczniczą,
 • osób współpracującymi z firmami prowadzącymi uprawę, przetwórstwo i zastosowanie konopi
 • dla farmaceutów i konsultantów konopnych
 • osób zainteresowanych tematyką konopi
Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie profesjonalistów z zakresu problematyki upraw, przetwórstwa i zastosowań zarówno do celów zdrowotnych jak i przemysłowych.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

  *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów i napisanie pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 495 zł
Opłata semestralna: 2 250 zł
Opłata roczna: 4 500 zł

WSTĘP

Botanika konopi 
Biochemia składników czynnych konopi 
Historia Zastosowania konopi przez człowieka
Konopie w kontekście rozwoju zrównoważonego 
Prawodawstwo  dotyczące konopi w Polsce i na świecie

 

UPRAWA

Odmiany w Polsce i na świecie
Agrotechnika uprawy konopi
Wybór stanowiska
Nawożenie
Maszyny używane do uprawy i zbioru konopi
Zbiór i suszenie konopi
Uprawa konopi pod osłonami

 

ZASTOSOWANIE

Konopie jako roślina lecznicza
Układ endokannabinoidowy 
Stosowanie konopi w problemach neurologicznych
Stosowanie konopi w chorobach układu immunologicznego
Medyczna marihuana
Konopie jako roślina oleista
Zastosowanie do celów spożywczych
Zastosowanie do celów paliwowych
Zastosowanie do celów kosmetycznych
Konopie jako roślina włóknista
Zastosowanie do celów przemysłu papierniczego
Zastosowanie do celów przemysłu tekstylnego
Zastosowanie do celów budowlanych
Zastosowanie i badania nad biopolimerami z konopi

 

PRZETWÓRSTWO

Technologia ekstrakcji konopi
Laboratoria i oznaczenia składników czynnych
Konopna przedsiębiorczość w Polsce i na świecie

 

Łączna liczba godzin: 160 godzin

Skip to content