fbpx
Studia Podyplomowe

TRENER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 587 zł miesięcznie

Interdyscyplinarne studia Trener zdrowego stylu życia w biznesie  mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry   w zakresie przeprowadzania indywidualnych oraz grupowych sesji coachingowych dla specjalistów oraz menedżerów średniego i wysokiego szczebla. Do prowadzenia warsztatów z zakresu wellbeing w firmach, wprowadzania kompetencji coachingowych mających na celu wdrożenie zdrowych standardów pracy. Trener zdrowego stylu życia pracuje z klientem od strony żywieniowej, psychologicznej i coachingowej.

Atuty kierunku

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, wysokiej klasy specjaliści z określonych dziedzin, warsztaty umożliwiające zastosowanie otrzymanej wiedzy w praktyce, możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie coachingu zdrowia. Studia prowadzone są we współpracy ze Szkołą Coachingu  Edukacyjnego.

Dla kogo?

Absolwentów studiów wyższych o specjalności zdrowie, coachów, trenerów, psychologów, psychoterapeutów, menadżerów, trenerów i coachów wewnętrznych, fizjoterapeutów, pielęgniarek,  nauczycieli.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają trzy semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Kwalifikacje

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ( zawód coacha został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności pod nazwą Trener osobisty (coach, mentor, tutor)’, grupa elementarna 2359, Specjaliści nauczania i wychowania, gdzie indziej nieklasyfikowani 235920.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Trener i coach zdrowego stylu życia w biznesie  jest obecność na zajęciach i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów
  • Certyfikat ukończenia Akademii Coachingu
  • Międzynarodowa certyfikacja coachów w stowarzyszeniu International Association of Coaching Institutes z wpisem na stronie międzynarodowej – Częścią programu studiów jest akredytowana ścieżka Advanced Fundamental Coaching Skills
  • Certyfikat ukończenia Akademii Trenera
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Kadra
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 587 zł
Opłata semestralna: 2 667 zł
Opłata za cały tok studiów: 8 000 zł

LILIANNA KUPAJ

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU
lkupaj@szkolacoachingu.edu.pl

AUTORKA, COACH, TRENER, WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego, przygotowała pierwszych nauczycieli – coachów, wykorzystujących w swojej pracy kompetencje coachingowe. Wdraża metody coachingowe w szkołach publicznych. Jej marzeniem jest wprowadzić do polskich szkół przedmiot kompetencje społeczne. Rozszerzyła na skalę europejską coaching w edukacji dzięki współpracy ze światowym stowarzyszeniem coachów International Assotiation of Coachign Instytutes.

W 2012 roku została nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet. W 2015 roku została uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. Znalazła się w prestiżowym „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku.  W 2016 roku założyła Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji, aby móc na szeroką skalę wspierać polską edukację.

Od 2012 roku publikuje książki o tematyce coachingowej. Jest autorką i współautorką podręczników i poradników oraz narzędzi coachingowych.  Jest również współautorką artykułów naukowych we współpracy z Akademią im. L. Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Humanitas.

SEMESTR I         

Warsztat wprowadzający oraz integrujący
Psychologia zdrowia człowieka. Zarządzanie stresem i emocjami. Psychosomatyka i psychoneuroimmunologia.
Dobrostan człowieka. Integralność człowieka. Balans między życiem osobistym i zawodowym.
Life Coaching – czym jest, do kogo jest skierowany, kto w nim uczestniczy. Podstawowe definicje i narzędzia.
Coaching zdrowego stylu życia
Kompetencje coachingowe. Komunikacja i budowanie relacji w procesie coachingowym. Procesy psychologiczne w relacjach. Analiza Transakcyjna.
Proces coachingowy: modele coachingowe.
Dietetyka i aktywność fizyczna.
Budowanie poczucia własnej wartości. Budowanie odporności psychicznej.

SEMESTR II        

Inteligencja emocjonalna coacha i klienta.
Praca z potrzebami, wartościami i przekonaniami. Budowanie motywacji.
Egzamin teoretyczny i praktyczny. Międzynarodowa certyfikacja coachingowa Advanced Fundamental Coaching Skills ICI.
Projektowanie i prowadzenie treningów. Model 4MAT Bernice McCarthy.
Przegląd metod i technik szkoleniowych. Definiowanie celów szkoleniowych, dobór metod i technik.
Proces grupowy. Kompetencje i postawa trenera w procesie grupowym.
Wystąpienia publiczne. Autoprezentacja trenera

SEMESTR III

Spójność trenera na sali szkoleniowej. Misja, powołanie życiowe i postawa trenera, talenty wg Gallupa.
Budowanie programów profilaktycznych i prewencyjnych dotyczących zdrowego stylu życia.
Egzamin praktyczny. Prezentacja 30 minutowych  indywidualnych programów szkoleniowych oraz  90   minutowe wystąpienia w parach trenerskich.

Łączna liczba godzin: 225

Skip to content