fbpx
Studia Podyplomowe

PODATKI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 385 zł miesięcznie

 

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w instytucjach skarbowych oraz pionach finansowo-księgowych firm, a także dla osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16
  • forma prowadzenia studiów – online
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Podatki jest obecność na platformie i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
O kierunku
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 385 zł
Opłata semestralna: 1 750 zł
Opłata roczna: 3 500 zł

Kierunek Podatku w WSPA to:

Studia przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w instytucjach skarbowych oraz pionach finansowo-księgowych firm, a także dla osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych- 12 godzin

Podatek dochodowy od osób fizycznych- 12 godzin

Podatek VAT i akcyzowy- 12 godzin

System podatkowy w Polsce- 4 godziny

Źródła i wykładnia prawa- 4 godziny

Ordynacja podatkowa- 22 godziny

Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych- 6 godzin

Sądownictwo administracyjne- 6 godzin

Międzynarodowe prawo podatkowe- 12 godzin

​Podatki majątkowe- 8 godzin

Prawo celne- 8 godzin

Prawo dewizowe- 6 godzin

Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym- 4 godziny

Prawo karne skarbowe- 8 godzin

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych- 12 godzin

Analiza podatkowa- 8 godzin

Łączna liczba: 144 godziny

Skip to content