Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Kryminologia +
  Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w wymiarze sprawiedliwości (policji, służbie więziennej, straży granicznej), administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych w charakterze mediatorów, analityków kryminalnych, czy też pracowników społecznych. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu: problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Nauczysz się m.in: profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa oraz te, które sprawiają, że ludzie stają się ofiarami przestępstw, mierzyć i analizować różne formy przestępczości. Przedmioty: Przestępczość, Podstawy procesu karnego, Kryminogenne zjawiska społeczne, Wiktymologia, Psychologia kryminalna, Profilowanie sprawcy i ofiary przestępstwa, Metody badań w kryminologii, Przestępczość nieletnich i kobiet, Problematyka uzależnień.
 • Marketing, reklama i nowe media +
  Marketing, reklama i nowe media- to specjalność, która umożliwi Ci zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu marketingu oraz nowoczesnych narzędzi promocji, w tym w szczególności reklamy (prasowej, radiowej i telewizyjnej). Wykwalifikowany zespół dydaktyków- praktyków przygotuje Cię do pracy w marketingu (od profesjonalnego zarządzania relacjami z klientem poprzez opracowywanie raportów i analiz koniecznych do wyznaczenia strategii, aż po skuteczną autoprezentację oraz zarządzanie wizerunkiem). Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wybierając specjalność Marketing, reklama i nowe media zdobędziesz wiedzę merytoryczną i praktyczną m.in. z zakresu: marketingu, brandingu, zarządzania relacjami z klientem, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, nowych mediów, etyki i psychologii reklamy.
 • Socjologia rynku mody- projektowanie i trendy »» +
  Socjologia rynku mody- projektowanie i trendy- to specjalność stworzona z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na ludzi, którzy będą orientować się w branży i jej tajnikach, którzy będą chcieli i potrafili dokonać analizy od wprowadzania nowych produktów na rynek przez ich skuteczną kreatywną reklamę, organizację działań promocyjnych i planowanie budżetu, aż po sprzedaż. Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wybierając specjalność Socjologia rynku mody- projektowanie i trendy zdobędziesz wiedzę merytoryczną i praktyczną m.in. z zakresu: podstaw projektowania, analizy psychospołecznych aspektów designu, badania potrzeb społecznych, zasad budowania relacji z użytkownikiem, oraz będziesz potrafić przewidywać i analizować trendy.

Kadra

 • Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • Mgr Monika Różycka—Górska — Prodziekan kierunku
  • Dr hab. Mieczysław Miazga
  • Dr Marta Komorska
  • Dr Małgorzata Jedynak
  • Dr Monika Maj-Golianek
  • Dr Ewa Miszczak
  • Mgr Ewa Galant-Szala