fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Polityka i badania społeczne +

  Wybierając specjalność Polityka i badania społeczne zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania politykami publicznymi, diagnozy problemów społecznych, metod badawczych, zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów społecznych nurtujących współczesny świat, takich jak m.in. konieczność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zostaniesz przygotowany do samodzielnego opracowywania rozwiązań teoretycznych i ich zastosowania w praktyce na poziomie terytorialnym i organizacyjnym. Wiedza, którą zdobędziesz może być wykorzystana w życiu publicznym przede wszystkim w pracy w jednostkach zajmujących się kwestiami społecznymi na szczeblu lokalnym, w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz ośrodkach badania opinii społecznej czy firmach badawczych. Program studiów stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników potrafiących inicjować i podejmować działalność na rzecz integracji i aktywizacji środowiska lokalnego, promuje postawę przedsiębiorczości i wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego.


  III semestr

  W ramach modułu student nabywa umiejętności m.in. w zakresie sporządzania diagnozy problemów społecznych, projektowania innowacji społecznych oraz analizy i ewaluacji polityk publicznych:


  • Analiza i ewaluacja polityk publicznych (wy 45 godz.)
  • Dobór próby w badaniach społecznych (ćw. 30 godz.)
  • Diagnoza problemów społecznych (wy 45 godz, ćw 30 godz. )
  • Innowacje społeczne (proj. 30 godz.)

  IV semestr

  Moduł pozwala studentowi na zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu organizowania i zarządzania społecznościami lokalnymi, tworzenia partnerstw lokalnych i inicjowania współpracy międzysektorowej:

  • Wielowymiarowa analiza danych (wy 15 godz.)
  • Warsztaty badań ewaluacyjnych (ćw. 30 godz.)
  • Organizowanie i zarządzanie społecznościami lokalnymi (ćw 30 godz., wy 30 godz.)
  • Partnerstwo i współpraca międzysektorowa (wy 15 godz., ćw. 30 godz.)
  • Zarządzanie projektami społecznymi (proj. 30 godz.)
 • Marketing, reklama i nowe media +

  Marketing, reklama i nowe media- to specjalność, która umożliwi Ci zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu marketingu oraz nowoczesnych narzędzi promocji, w tym w szczególności reklamy (prasowej, radiowej i telewizyjnej). Wykwalifikowany zespół dydaktyków- praktyków przygotuje Cię do pracy w marketingu (od profesjonalnego zarządzania relacjami z klientem poprzez opracowywanie raportów i analiz koniecznych do wyznaczenia strategii, aż po skuteczną autoprezentację oraz zarządzanie wizerunkiem). Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wybierając specjalność Marketing, reklama i nowe media zdobędziesz wiedzę merytoryczną i praktyczną m.in. z zakresu: marketingu, brandingu, zarządzania relacjami z klientem, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, nowych mediów, etyki i psychologii reklamy.


  III semestr

  W ramach modułu student zdobywa m.in. wiedzę dotyczącą podstaw komunikacji marketingowej oraz nabywa umiejętności analizy mediów oraz tworzenia strategii marketingowych:

  • Podstawy komunikacji marketingowej (ćw. 30 godz.)
  • Analiza mediów (ćw. 30 godz.)
  • Branding i strategie marketingowe (wy 45 godz.)
  • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym (wy 45 godz.)
  • Etyka reklamy i problemy konsumpcji. (proj. 30 godz.)

  IV semestr

  Student po odbytym module potrafi projektować i realizować złożone działania marketingowe:

  • Media nowe i tradycyjne (ćw. 30 godz., wy 15 godz.)
  • e-Marketing (wy 30 godz., ćw. 30 godz.)
  • Marketing wizualny i copywriting (wy 15 godz., ćw. 30 godz.)
  • Projekt komunikacji marketingowej (proj. 15 godz.)
 • Doradztwo zawodowe i personalne +

  Specjalność Doradztwo zawodowe i personalne ma na celu przygotowanie do udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej, wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności na rynku pracy, projektowania i wdrażania programów doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców. Zadaniem tej specjalności jest przede wszystkim przygotowanie kompetentnych zasobów kadrowych do pracy w instytucjach rynku pracy, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy będzie otwarcie własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych.


  III semestr

  W ramach modułu student nabywa umiejętności w poradnictwa zawodowego i personalnego, planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi:

  • Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego i personalnego (wy 45 godz.)
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego (ćw. 30 godz.)
  • Zawodoznawstwo w pracy doradcy zawodowego i personalnego (wy 45 godz.)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćw. 30)
  • Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej (proj 30 godz.)

  IV semestr

  Moduł pozwala studentowi na zdobycie umiejętności doradczych i personalnych, konstruowania i prowadzenia indywidualnych planów działania oraz aktywnych metod poszukiwania pracy:

  • Podstawy prawne i etyczne poradnictwa zawodowego i personalnego (wy 15 godz.)
  • Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego i personalnego (wy 30 godz., ćw.30 godz.)
  • Warsztat rozwijania umiejętności doradczych i personalnych (ćw. 30 godz.)
  • Aktywne metody poszukiwania pracy (wy 15 godz., ćw.30 godz.)
  • Indywidualny plan działania (proj. 30 godz.)
Kadra

Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • Mgr Monika Różycka—Górska — Prodziekan kierunku
  • Dr Marta Komorska
  • Dr Małgorzata Jedynak
  • Dr Monika Maj-Golianek
  • Dr Ewa Miszczak
  • Mgr Ewa Galant-Szala
DLA STUDENTA