Studia Podyplomowe

SOCJOLOGIA

Opis kierunku:

Socjologia to nauka o tym, co dzieje się między ludźmi żyjących razem w małych i dużych grupach. Bada procesy i zjawiska, które zachodzą w społeczeństwie, wskazuje na sposoby rozwiązania problemów i naprawy źle działających zbiorowości.

Studia socjologiczne w WSPA polegają na:
– przyswojeniu sobie bazowej wiedzy teoretycznej i metodologicznej
– nabyciu umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Naszym celem jest nauczenie absolwenta jak efektywnie i sprawnie wykorzystywać nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w pracy zawodowej.

Uczymy:

W ramach zajęć kierunkowych przekazujemy wiedzę na temat różnych procesów i zjawisk społecznych, ich przyczyn, uwarunkowań przebiegu, związków i zależności pomiędzy nimi, sposobów prognozowania trendów itd.

W ramach zajęć specjalnościowych kształtujemy praktyczne umiejętności skutecznego przeprowadzania kompleksowych badań na konkretne zlecenie, diagnozowania, wprowadzania ulepszeń, tworzenia produktów komercyjnych itd.

W ramach zajęć ogólnouczelnianych kształtujemy postawy prospołeczne, rozwijamy umiejętności działania koncepcyjnego, przekraczania swoich ograniczeń i schematycznego myślenia.

Specjalności

Kryminologia

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu: problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Nauczysz się nie tylko profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa oraz te, które sprawiają, że ludzie stają się ofiarami przestępstw, ale również mierzyć i  analizować różne formy przestępczości. Przedmioty: Przestępczość, Podstawy procesu karnego, Kryminogenne zjawiska społeczne, Wiktymologia, Psychologia kryminalna, Profilowanie sprawcy i ofiary przestępstwa, Metody badań w kryminologii, Przestępczość nieletnich i kobiet, Problematyka uzależnień.

Socjologia biznesu i organizacji

Niezwykle potrzebna specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu pracy z grupą osób w organizacjach i firmach, diagnozowania problemów i rozwiązywania konfliktów, naprawiania wadliwie funkcjonujących zespołów i budowania nowych grup zadaniowych. Dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur i właściwych metod organizowania pracy w firmach i instytucjach, zarządzania strategicznego i budowania relacji. Absolwent poprzez nabyte kompetencje jest użytecznym pracownikiem w firmie, przyczyniającym się do podniesienia wydajności pracy i podwyższenia zysku. Znajdzie pracę w firmach biznesowych i instytucjach, administracji i wszędzie tam, gdzie pracuje grupa ludzi.

Marketing, reklama i nowe media

Marketing, reklama i nowe media – mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii działań marketingowych oraz jej zastosowań rynkowych i społecznych. Wyposaża studenta w umiejętności efektywnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami promocji i reklamy, sposobów perswazji, socjotechnik i innych metod oddziaływania na jednostki i grupy. Absolwent jest przygotowany do pracy w działach marketingu, brandingu, działach PR i obsługi klientów, mediach, agencjach reklamowych.

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
Dlaczego warto studiować...
Kryminologia przygotuje Cię...

...socjologię w WSPA?

Studia socjologiczne w WSPA pozytywnie wyróżniają się pomiędzy propozycjami innych uczelni ze względu na:
– skoncentrowanie się na praktycznej użyteczności wykształcenia
– zatrudnieniu wykładowców z doskonałym przygotowaniem merytorycznym
– efektywną współpracą z firmami działającymi z powodzeniem na rynku pracy

W roku akademickim 2020/21 proponujemy nowe praktyczne specjalności doskonale przygotowujące absolwenta do wygrywania na rynku pracy.

...do pracy w:

 • organach wymiaru sprawiedliwości (policji, służbie więziennej, straży granicznej)
 • administracji publicznej 
 • centrach mediacji
 • laboratoriach kryminalnych

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content