Socjologia

cc

Informacje o kierunku

Nowe, 2-letnie studia magisterskie na kierunku Socjologia adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z trzech specjalności - Marketing w biznesie, Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski lub Informatyka. Studia ze względu na połączenie uniwersalnej wiedzy socjologicznej z gruntowną wiedzą specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny. W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

  Możliwość uzyskania dyplomu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub marketingu już w trakcie studiów magisterskich!

  Przygotujemy Cię do pracy w:

  • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ośrodkach badania opinii społecznej,
  • uczelniach i instytutach naukowych,
  • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
  • agencjach PR oraz reklamowych,
  • środkach masowego przekazu,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • placówkach kulturalnych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego.

  Warto u nas studiować Socjologię!
  Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
  • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
  • Kształcenie praktyczne.
  • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
  • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
  • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
  • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.