Socjologia

Tylko 300 zł miesięcznie!
cc

Informacje o kierunku

Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Wynika to z faktu, iż z jej dorobku korzystają różne dziedziny, w tym: kryminologia, psychologia społeczna, antropologia, marketing, a nawet ekonomia. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, zrozumiesz sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Nauczysz się je skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności przygotowujesz się do pracy w wybranym zawodzie i/lub kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i poza jej murami, prowadzonych z praktykami biznesowymi, które skutecznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

   Przygotujemy Cię do pracy w:

   • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
   • ośrodkach badania opinii społecznej,
   • uczelniach i instytutach naukowych,
   • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
   • agencjach PR oraz reklamowych,
   • środkach masowego przekazu,
   • administracji państwowej i samorządowej,
   • placówkach kulturalnych,
   • ośrodkach pomocy społecznej,
   • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego.

   Warto u nas studiować Socjologię!
   Atuty kierunku:

   • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
   • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
   • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
   • Kształcenie praktyczne.
   • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
   • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
   • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
   • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.