fbpx
Studia Podyplomowe

PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZOWANIA OBIEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 407 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań

Koncepcja zrównoważonego projektowania nie jest alternatywą dla tradycyjnego modelu projektowania, a wskazaniem kierunku ewolucji projektowania architektonicznego w obliczu dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Powołaniem projektanta (architekta, projektanta wnętrz, konstruktora) jest czynne uczestnictwo w kreowaniu najlepszej przestrzeni do życia i rozwoju człowieka z szacunkiem dla otaczającego świata i zachodzących w nim procesów społecznych i środowiskowych.

Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań powinno przebiegać wielotorowo i obejmować edukację na temat kształtowania środowiska kulturowego oraz kreowania mody na zrównoważone środowisko życia. Będzie to możliwe, jeśli wypracujemy narzędzia oceny inwestycji, które pozwolą określić stopień, w jakim obiekt spełnia kryteria zrównoważenia, co będzie równoznaczne z pozytywnym wpływem na procesy globalne, otaczającą przestrzeń i społeczność lokalną, a także oznaczać będzie niskie koszty utrzymania i zdrowe środowisko mieszkaniowe.

Architektura i budownictwo są największym sektorem gospodarki w aspekcie ekonomicznym oraz pod względem przepływu surowców. W budowle inwestuje się większość kapitału, zarówno finansowego, jak i naturalnego. Zatem rola architektury i budownictwa w kreowaniu rozwoju zrównoważonego jest istotna dla osiągania równowagi pomiędzy zdobyczami cywilizacji, potrzebami człowieka, a prawami natury i ekonomiką rozwiązań niezależnie od ich skali.

Głównym celem kierunku jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii odpowiedzialnego projektowania w oparciu o cele zrównoważonego projektowaniu w środowisku architektonicznym, a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku umiejętności efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania inwestycjami. 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz projektowaniem i wdrażaniem efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci nabędą umiejętności identyfikowania i analizowania uwarunkowań środowiskowych we współczesnym projektowaniu architektoniczno-budowlanym. Zdobędą też wiedzę pomagającą zrozumieć wpływ decyzji projektowych oraz wdrożeniowych na środowisko naturalne oraz wykształcą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania inwestycją, również w jej wymiarze społeczno-środowiskowym.

Podczas zajęć będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami w nurcie nature-based solutions i niskoemisyjnymi technologiami, pogłębią wiedzę na temat gospodarki obiegu zamkniętego oraz problemów społecznych i środowiskowych.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla:

 • projektantów, którzy chcą prowadzić działalność w sposób zrównoważony, z poszanowaniem walorów przyrodniczych i społecznych;
 • osób zainteresowanych koncepcją zrównoważonego rozwoju;
 • wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność związane z integrowaniem procesów gospodarczych, społecznych przy szczególnym uwzględnieniu aspektów środowiskowych.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych.
 • forma zajęć: blended learning
 • zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony środowiska

10 godz.

Formalno-prawne uwarunkowania ochrony środowiska

10 godz.

Przyrodnicze uwarunkowania lokalizacji obiektów i inwestycji

10 godz.

Nature-based solutions (NBS)

10 godz.

Biophilic design

8 godz.

Zrównoważone podejście w projektowaniu architektonicznym

12 godz.

Eko design

10 godz.

Rewitalizacje terenów poindustrialnych

15 godz.

Projektowanie zrównoważone w zakresie konstrukcji

15 godz.

Projektowanie zrównoważone w zakresie materiałów

10 godz.

Efektywność energetyczna w projektowaniu

10 godz.

Technologie niskoemisyjne i neutralne klimatycznie

10 godz.

Instalacje inteligentne w projektowaniu

10 godz.

Gospodarka obiegu zamkniętego

10 godz.

Retencja i wykorzystanie wód opadowych

12 godz.

Niebiesko-zielona infrastruktura

8 godz.

Zieleń zintegrowana z architekturą

10 godz.

Łącznie 180 godzin

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa:  200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 407zł
Opłata semestralna: 1 850zł
Opłata roczna: 3 700zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Skip to content