fbpx

Socjologia – Sylabusy 2021/2022

Socjologia – studia I stopnia

Semestr zimowy:

Analiza mediów i planowanie kampanii

Antropologia społeczna i kulturowa – wykład

Antropologia społeczna i kulturowa – projekt

Filozofia myśli społecznej i politycznej 

Historia społeczna 

Metodologia działań marketingowych

Metody badań ilościowych i jakościowych

Projekt budowania świadomości marki

Projekt kampanii produktu i usługi

Technologie informacyjne 

Wprowadzenie do statystyki 

Współczesne teorie socjologiczne – ćwiczenia

Współczesne teorie socjologiczne – wykład

Wstęp do Socjologii – ćwiczenia 

Wstęp do Socjologii – wykład 

 

Semestr letni:

Demografia 

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa (teorie zmiany społecznej) – projekt

Etyka marketingu i reklamy

Etyka zawodu socjologa

Logika

Ochrona własności intelektualnej 

Podstawy marketingu – ćwiczenia

Podstawy statystyki i dobór próby badawczej

Projekt badawczy 

Socjologia (e)migracji

Socjologia współczesnej gospodarki rynkowej – ćwiczenia

Socjologia współczesnej gospodarki rynkowej – wykład 

Wprowadzenie do metod badań społecznych 

 

Socjologia – studia II stopnia

Semestr zimowy:

Competence management methodology 

Globalne procesy społeczne – wykład

Globalne procesy społeczne – projekt 

Historia myśli społecznej

Metodologia nauk społecznych

Socjologia miast i wsi – ćwiczenia 

Socjologia miasta i wsi – wykład 

Socjologia organizacji – ćwiczenia

Socjologia organizacji – wykład 

Społeczeństwo informacyjne – ćwiczenia

Społeczeństwo informacyjne – wykład

Wstęp do informatycznej analizy danych statystycznych

Zróżnicowanie społeczne – projekt 

Zróżnicowanie społeczne – wykład

 

Semestr letni:

Badania ilościowe i analiza statystyczna 

Coaching indywidualny i grupowy 

Etyka w coachingu 

Metody i techniki badań jakościowych

Metody i techniki w coachingu indywidualnym i grupowym 

Psychologia Komunikacji

Socjologia nowych patologii społecznych – ćwiczenia

Struktura sesji coachingu indywidualnego i grupowego 

Teoria i praktyka Coachingu 

Tożsamość indywidualna i zbiorowa – ćwiczenia

Tożsamość indywidualna i zbiorowa – wykład

Umiejętności i kompetencje coachingowe 

 

Skip to content