fbpx

Socjologia – Sylabusy 2022/2023

Socjologia – studia I stopnia

Semestr zimowy:

Antropologia społeczna i kulturowa – wykład

Antropologia społeczna i kulturowa – projekt

Autoprezentacja

Branding i strategie marketingowe 

Filozofia myśli społecznej i politycznej 

Historia społeczna 

Jednostka i społeczeństwo (mikrosocjologia) – ćw

Jednostka i społeczeństwo (mikrosocjologia) – wykład

Komunikacja organizacji z otoczeniem – projekt

Komunikacja organizacji z otoczeniem – wykład

Metody badań ilościowych i jakościowych 

Psychologia internetu i rozwój społeczeństwa informacyjnego

Samorząd terytorialny i społeczności lokalne – ćw

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 

Systemy, procesy i struktury społeczne – wykład 

Technologie informacyjne – T. B.

Technologie informacyjne – K. G.

Wprowadzenie do statystyki 

Współczesne teorie socjologiczne – ćw

Współczesne teorie socjologiczne – wykład

Wstęp do socjologii – ćw

Wstęp do socjologii – wykład

 

Semestr letni:

Demografia NST 

Demografia ST 

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa 

Etyka marketingu i reklamy

Lider w społeczności lokalnej

Logika – T. Ł.

Logika 

Ochrona własności intelektualnej 

Podstawy marketingu – ćwiczenia

Podstawy marketingu – wykład

Podstawy statystyki i dobór próby badawczej 

Prawo pracy 

Projekt badawczy 

Psychologia wpływu, perswazji i propagandy 

Rynek pracy 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 2

Socjologia współczesnej gospodarki rynkowej

Tożsamość osobista i społeczna 

Wprowadzenie do metod badań społecznych – ćwiczenia

Wprowadzenie do metod badań społecznych – wykład

 

Socjologia – studia II stopnia

Semestr zimowy:

Competence management methodology

Globalne procesy społeczne

Historia myśli społecznej

Metodologia nauk społecznych 

Metody badań ewaluacyjnych

Modele i narzędzia w coachingu indywidualnym i zespołowym

Podstawy diagnozy społecznej i zarządzania społecznościami – ćw

Podstawy diagnozy społecznej i zarządzania społecznościami – wykład

Proces coachingu indywidualnego i zespołowego 

Seminarium i przygotowanie pracy dyplomowej cz. 1 

Socjologia miast i wsi – ćwiczenia 

Socjologia miasta i wsi – wykład 

Socjologia organizacji – ćwiczenia

Socjologia organizacji – wykład

Społeczeństwo informacyjne – ćw

Społeczeństwo informacyjne – wykład

Superwizja i rozwój coacha 

Techniki coachingowe w pracy menedżera 

Zarządzanie stresem 

Zróżnicowanie społeczne – ćw

Zróżnicowanie społeczne – wykład

 

Semestr letni:

Budowanie zespołu i podział ról 

Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne 

 

Skip to content