Lingwistyka stosowana

cc

Informacje o kierunku

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w charakterze tłumacza w zakresie języka angielskiego specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych. Lingwistyka stosowana to trzyletnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym adresowane zarówno do kandydatów z Polski, jak i do kandydatów ze Wschodu. Oferujemy szansę na naukę tłumaczenia w zakresie języka angielskiego i ich rodzimego języka – ukraińskiego lub  rosyjskiego. Umożliwimy Ci zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Przygotujemy Cię do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jako absolwent będziesz znał i rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Zapraszamy na studia dzienne (studia stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)

  Przygotujemy Cię do pracy w: 

  • biurach tłumaczeń
  • firmach turystycznych, logistycznych i handlowych oraz innych jednostkach gospodarczych
  • organizacjach międzynarodowych urzędach państwowych i samorządowych

  Warto u nas studiować Lingwistykę stosowaną! Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
  • Program nauczania obejmujący praktyczną naukę języka angielskiego, praktyczne przygotowanie do prac tłumaczeniowych oraz poznanie podstawowych zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
  • Uzyskanie zbliżonej do rodzimej znajomości języka angielskiego (poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  • Nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki
  • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
  • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
  • Kształcenie praktyczne.
  • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
  • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
  • Możliwość organizacji konferencji naukowych.