fbpx
Studia licencjackie

PIELĘGNIARSTWO

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie osób, którym bliska jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Pielęgniarstwo definiuje się jako udzielanie pomocy jednostkom, rodzinom czy grupom. W pełnym wyzwań środowisku, w którym mieszkamy, uczymy się, pracujemy, jest zapotrzebowanie na osoby, które w umiejętny sposób ocenią skalę i możliwości odzyskiwania fizycznego, psychicznego czy społecznego potencjału.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

  • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
  • jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

Pielęgniarstwo jest dla osób, które przejawiają takie cechy jak: cierpliwość, wyrozumiałość, empatia, opiekuńczość. Jednocześnie zawód wymaga profesjonalizmu, umiejętności podejmowania decyzji, odporności psychicznej i stanowczości.

Współczesną pielęgniarkę i pielęgniarza powinny charakteryzować następujące cechy: profesjonalizm zawodowy, dążenie do kształcenia ustawicznego, elastyczność wobec zmian otoczenia, umiejętność podejmowania decyzji, wyrażania własnej opinii, formułowania wniosków, komunikowania się z otoczeniem oraz umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Dlaczego WSPA?

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza należy do niezwykle trudnych profesji, które wymagają nie tylko dużej wiedzy medycznej, ale także ciągłego dokształcania się. Bardzo ważny jest więc wybór odpowiedniej uczelni, która pozwoli zarówno na poznanie teorii, jak i na wykorzystanie jej później w praktyce. Wszystko to zapewnia Wyższa Szkoła  Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. To placówka o bardzo nowoczesnym podejściu do zawodu  w pielęgniarstwie.

Kariera

Absolwent może pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.

 

Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane ze środków prewencyjnych PZU Życie SA.

Najważniejsze informacje

  • Poziom: studia licencjackie
  • Czas trwania: 3 lata
  • Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa
  • Maksymalna wysokość stypendium: 2 430 zł
  • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, wieczorowo

Poznaj naszych wykładowców

Partnerzy kierunku

Studia stacjonarne,
wieczorowe

  • Płatność miesięczna: 530 
  • Płatność semestralna: 2650 
  • Płatność roczna: 5 300

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Skip to content