fbpx

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Już od 10 października rozpoczynamy szereg praktycznych, a jednocześnie inspirujących, warsztatów i spotkań jak również zapraszamy na TARGI PRACY.

 

PATRONAT HONOROWY:

   

 

PATRONAT MEDIALNY:

      

              

 

  

WYSTAWCY:

                  

Plan wydarzenia

09.10.2019 (środa), siedziba WSPA: Inauguracja Roku Akademickiego

Spotkanie rozpoczynające Ogólnopolski Tydzień Kariery, przekazanie informacji dotyczących Tygodnia Kariery

 

10.10.2019 (czwartek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Etykieta w biznesie” (sala 003a )

10:00 – 13:00 – Praktyczne warsztaty: Jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej? Wygląd i ubiór.

Biznesowy savoir-vivre.  (Prelegenci: Pani Agnieszka Tokarz-Iwanek, projektantka mody, właścicielka marki Tokarz Design, Sylwia Gronczewska- Specjalista ds. kreowania wizerunku)  –

  

11.10.2019 (piątek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Student na rynku pracy” (sala 222)

Sesje warsztatowe:

*Agile- metodologia zarządzania projektami (gra zespołowa, Santander Universidades)

 

  • 10.00-12.00 – Praktyczny warsztat: Pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (Magdalena Siroń, doradca edukacyjno-zawodowy Biuro Karier WSPA)

 

  • 12.00-13.00 – Prelekcja: Kompetencje pożądane na regionalnym rynku pracy – czego oczekują pracodawcy? (przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

 

  • 13.00-14.00 – Praktyczny warsztat prowadzony przez przedstawicieli Agencja Pracy Tymczasowej – Kogo szukają pracodawcy na regionalnym rynku pracy? Poszukiwane zawody, wymagania pracodawców, prezentacja działalności (Agencja Pracy Manpower)

 

14.10.2019 (poniedziałek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Własna działalność gospodarcza”      (sala 201)

10.00 – 14.00 – Warsztat z przedsiębiorczości cz. 1 – praktyczne szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej, przygotowania biznes planu, poszukiwania dotacji na działalność (Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie )

14:00 – 16:00 Warsztat z przedsiębiorczości cz. 2 – Aktualne przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany prawne, rozliczenia, obowiązki przedsiębiorcy (przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie)

 

15.10. 2019 (wtorek), siedziba WSPA: blok tematyczny „Kompetencje pożądane na rynku pracy”    (sala 224)

10.00-14.00 – Interaktywny warsztat kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy (Katarzyna Ludzińska- trener biznesu, psycholog, dyplomowany coach, doradca zawodowy)

 

16.10. 2019 (środa): Targi Pracy

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2)

Czas trwania: 10:00 – 14:00

Cel wydarzenia: prezentacja możliwości, jakie stwarza studentom lubelski rynek pracy

Wydarzenie skierowane do studentów lubelskich uczelni wyższych

Do udziału (w roli wystawców) zaproszone zostały: urzędy pracy (Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy), uczelniane Biura Karier (UMCS, KUL, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny), Ochotnicze Hufce Pracy, pracodawcy z branż: administracja, IT, FMCG, finanse, consulting, transport i inne, agencje pracy tymczasowej, organizacje pozarządowe.

Podczas Targów dostępna będzie również Strefa Kariery, w której każda z zainteresowanych osób będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Jako Ekspert Karolina Cala –Lewtak – właściciel firmy CreaActive, psycholog, certyfikowany coach i doradca zawodowy VCC.

 

17.10.2019 (czwartek), siedziba WSPA: Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu – DZIEŃ

1 – Nauki techniczne  (sala 222)

10.00-14.00 – prezentacje przedstawicieli przedsiębiorstw z branż (Architektura, Informatyka, Transport, Projektowanie wnętrz)

 

18.10.2019 (piątek), siedziba WSPA: Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu – DZIEŃ 2 – Nauki społeczne i humanistyczne ( sala 222)

10.00-14.00 – prezentacje przedstawicieli przedsiębiorstw z branż (Socjologia, Zarządzanie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Administracja, Stosunki międzynarodowe)

 

Pliki do pobrania:

 

 

Obchody „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” organizowane przez WSPA w Lublinie są realizowane w ramach projektu “WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych)