fbpx

Erasmus+

W programie Erasmus+ można ubiegać się o cztery rodzaje wyjazdów:

Studenci WSPA (studia stacjonarne, niestacjonarne, PUW):

  • wyjazd na część okresu studiów  do zagranicznej uczelni współpracującej z WSPA;
  • wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji,

Pracownicy WSPA:

  • wyjazd na prowadzenie zajęć – kadra dydaktyczna
  • wyjazd na szkolenie – pracownicy administracyjni

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów wyjazdów można znaleźć w oddzielnych zakładkach.

UWAGA!

Jeżeli kwalifikujesz się do pobierania stypendium socjalnego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, a myślisz o wyjeździe na Erasmus+, zajrzyj koniecznie do zakładki na temat programu PO WER – możesz uzyskać dodatkowe zwiększenie dofinansowania na wyjazd na studia lub praktykę za granicą.

Nabór wniosków dla studentów chcących wyjechać w ramach programu Erasmus+ na wymianę studencką za granicę trwa! 

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w semestrze letnim 2021/22 na zagraniczną uczelnię partnerską mają możliwość zapisu w terminie do 15 sierpnia 2021.

*dotyczy tylko wyjazdu na semestr studiów.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdami na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ przyjmowane są do 30 lipca 2021. Wyjątek stanowią studenci PUW oraz niedawni absolwenci, którzy mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę również po tym terminie.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Programu:  http://erasmusplus.org.pl/

Pobierz: Zasady ERASMUS+ oraz POWER w roku akademickim 2021/2022

Pobierz:  Erasmus Policy Statement 2021-27

Pobierz: Karta Erasmus 2021-2027

Pobierz: Regulations – KA107 2018

Pobierz: Zasady STT 2018-sk

Pobierz: Zasady STA 2018-sk

Pobierz: Zasady SMS, SMP 2018-sk

Pobierz: zasady KA107, 2019

Pobierz: Zasady STA 2019-2020-sk

Pobierz: Zasady STT 2019-2020-sk

Pobierz: Zasady 2019-2020 SMS, SMP

Pobierz: Principles KA107

Pobierz: Zasady PO WER 2020-21

Pobierz: Principles SMS, SMP 2020-21

Pobierz: Zasady SMS, SMP 2020-21

Pobierz: Zasady STA

Pobierz: Zasady STT

Skip to content