Kursy CISCO

 • kurs CCNA
 • kurs CCNP
cc

Oferowane kursy Akademii Cisco

 • CCNA - Cisco Certified Network Associate
 • CCNP - Cisco Certified Network Professional

Odpłatność za kursy

Opłata za kursy Cisco składa się z jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (dla studentów i absolwentów WSPA - ZERO zł!) oraz opłat czesnego za kolejne semestry nauki.

Terminy i wysokość czesnego  - nabór letni

Poniżej wysokość czesnego za I semestr (CCNA - kurs trwa 2 semestry) lub I moduł (CCNP - kurs obejmuje 3 moduły)

 • Akademia Cisco - kurs CCNA - 1250 zł 
 • Akademia Cisco - kurs CCNP - 1450 zł 

Płatności

 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
  ING Bank Śląski SA
 • nr konta: PL 54 1050 1953 1000 0090 3066 6995
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, nazwa kursu, rok, opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne;

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT.

Informacje i zapisy

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolenia@wspa.pl

Wejdź na stronę Rekrutacji Internetowej WSPA i zapisz się na kurs CISCO!

Osoby przyjęte na kurs zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dowiedz się więcej

Internet staje się obecnie narzędziem koniecznym do osiągnięcia sukcesu na rynku. Ostatnie lata charakteryzowały się tak dużym tempem zmian w tej dziedzinie, że tylko w Polsce w ciągu najbliższych lat około 30% stanowisk pracy bezpośrednio związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nieobsadzona. Przyczyną są obecne systemy kształcenia specjalistów, które nie są przystosowane do tak dużych i ciągle rosnących potrzeb.

Właśnie dlatego w 1997 roku firma Cisco uruchomiła program Cisco Networking Academy (CNA). Dzięki dynamicznemu rozwojowi na całym świecie, aktualnie w ponad 100 krajach szkoli się 250 000 osób. Program spotkał się z zainteresowaniem wielu środowisk. Z jednej strony kręgi biznesu zauważyły szansę na zmniejszenie zagrożenia związanego z deficytem dobrze wyszkolonej, specjalistycznej kadry inżynierów. Posiadanie ich w szeregach swoich pracowników zapewnia możliwość dalszego rozwoju, zwłaszcza w kierunku nowoczesnych, opartych o Internet, metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Z punktu widzenia uczniów i studentów uczestniczących w Akademii, zdobyta wiedza - praktyczna i teoretyczna poparta odpowiednimi certyfikatami stanowi szansę na zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Stanowi również bardzo solidną podstawę przyszłej kariery zawodowej.

Metodyka kształcenia

Program nauczania Cisco Networking Academy dostosowany jest do nowych tendencji nauczania. Wykorzystywane są różnorodne techniki, czyli zarówno tradycyjne wykłady i zajęcia ćwiczeniowe, jak i zajęcia laboratoryjne bezpośrednio związane z rozwiązywaniem realnych problemów sieciowych. Dodatkowo dostępny jest bogaty zestaw narzędzi internetowo-multimedialnych, który zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Akademii jest nieustannie zmieniany, po to, aby studenci zdobywali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Przy układaniu programu uwzględniane są również sugestie poszczególnych akademii oraz uczestników kursów. Jednocześnie hierarchiczna struktura programu CNA zapewnia równoległe do zmian w programie szkolenie instruktorów. I tak instruktorzy akademii regionalnych szkoleni są w centrach treningowych akademii Cisco, natomiast instruktorzy akademii lokalnych - w akademiach regionalnych.

Do zarządzania wszystkim aspektami akademii oraz sprawdzania zdobywanej wiedzy wykorzystywany jest serwer edukacyjny CNAMS. Serwis ten udostępnia również pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz innych narzędzi przydatnych do analizowania postępów w nauce itp. Część materiałów dydaktycznych zainstalowana jest również w module netacad naszego serwisu.

Czas realizacji programu uzależniony od stopnia wstępnego przygotowania studentów, ale nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jednocześnie program nie wymaga żadnych dodatkowych zajęć z informatyki lub telekomunikacji, ponieważ wszystkie niezbędne informacje zawarte są w programie CNA.

Pliki do pobrania