fbpx

BPMN – modelowanie procesów biznesowych

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii, doskonalenie systemu zarządzania procesami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Jedną z tych praktyk jest umiejętność skutecznej komunikacji wszystkich osób (interesariuszy) zaangażowanych w realizację zadań projektowych, w każdej fazie realizacji projektu, w oparciu o zarządzanie procesowe. BPMN (Business Process Model and Notation) jest odpowiedzią na podstawową potrzebę skutecznej komunikacji między projektantami, klientami, użytkownikami, testerami, dokumentalistami i inżynierami tworzącymi system. Jest to stabilna notacja graficzna opisująca kroki w procesie biznesowym zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ procesu lub informacji (komunikatów) pomiędzy różnymi procesami. Jednoznaczność modeli BMPN umożliwia także ich symulacje i praktyczne wdrożenie. Notacja DMN (Decision Model and Notation) umożliwia z kolei samodzielne modelowanie logiki decyzyjnej i dbanie o jej stałe aktualizowanie z perspektywy monitorowania i zarządzanie procesem decyzyjnym.

Cel szkolenia

 • zapoznanie słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem notacji BPMN w modelowaniu oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • praktyczne zapoznanie ze standardem BPMN
 • nabycie dobrych praktyk z perspektywy modelowania procesów biznesowych
 • dla osób używających bądź znających BPMN – uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności modelowania procesów za pomocą BPMN
 • zapoznanie słuchaczy z wykorzystaniem notacji DMN w celu modelowania decyzji

Adresaci szkolenia

 • analitycy przygotowujący modele procesów biznesowych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML), w szczególności:
  • kierownicy/menedżerowie różnych szczebli zarządzania,
  • konsultanci zewnętrzni i wewnętrzni,
  • analitycy procesów biznesowych,
  • grupy wdrożeniowe rozwiązań działających  w architekturze SOA,
 • przyszli menedżerowie/kierownicy oraz inne osoby, które projektują, planują i zarządzają procesami biznesowymi w organizacji,
 • przyszli konsultanci/specjaliści lean management oraz inne osoby, które standaryzują i optymalizują procesy biznesowe (np. korzystając z narzędzi typu Six Sigma),
 • służby informatyczne, dla których BPMN może być uzupełnieniem UML’a dzięki możliwości przygotowania konfiguratorów systemów, dzięki którym po uruchomieniu systemu dalsze zmiany mogą być wykonywane przez analityków bez udziału specjalistów informatyków (eksport do BPEL),
 • zespoły wdrożeniowe systemów ERP/CRM/WorkFlow i innych, gdzie nabyta wiedza może stanowić wspólną platformę porozumienia dla dostawców oprogramowania, konsultantów wdrożenia i użytkowników systemu.

Uczestnicy szkolenia

 • będą potrafili w praktyce modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem notacji BPMN
 • zdobędą wiedzę, w jaki sposób przejść od modelu procesu do aplikacji wykonywalnego procesu
 • zdobędą wiedzę, w jaki sposób monitorować i zarządzać procesami w środowisku produkcyjnym

Czas i forma szkolenia

Całość szkolenia przeplatana jest ćwiczeniami praktycznymi. 21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały teoretyczne – prezentację.

Plan szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o BPMN – perspektywa zarządzania procesowego
 2. Podstawowe pojęcia stosowane w modelowaniu procesów – podstawowe elementy notacji
 3. Model a mapa procesów
  • Metamodel procesu biznesowego
  • Praca w procesie (czynności i zadania)
  • Podprocesy (czynności podzielne)
  • Przebieg procesu
  • Uczestnicy procesu, miejsca realizacji procesów
  • Zdarzenia w procesie (początkowe, pośrednie, końcowe)
  • Podział i łączenie przepływu procesu (rodzaje bramek)
 1. Podstawowe typy diagramów procesów
  • Diagramy orkiestracji
  • Diagramy współpracy
 1. Koncepcja żetonu (token)
 2. Współpraca pomiędzy uczestnikami procesu
 3. Dodatkowe informacje (artefkty)
 4. Bramki – zróżnicowanie ścieżki działania w procesie
 5. Czynności iteracyjne i zwielokrotnione
 6. Dane wykorzystywane w procesie
 7. Podprocesy zależne od wykonawcy
 8. Proces globalny i czynność wywoływana
 9. Uwzględnienie wpływu czynników zewnętrznych
 10. Wycofanie skutków prawidłowo zakończonego zadania
 11. Eskalacja i błędy w procesie
 12. Transakcje biznesowe
 13. Obsługa wyjątków
 14. Przepływ Ad Hoc
 15. Koordynacja działań uczestników, czynności choreografii
 16. Schemat komunikacji pomiędzy uczestnikami
 17. Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN
  • Projektowanie modelu decyzyjnego
  • Automatyzowanie procesu decyzyjnego
  • Monitorowanie i zarządzanie procesem decyzyjnym

Praktyczna nauka modelowania będzie realizowana z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym np. Camunda i/lub Bizagi Modeler oraz obejmuje tworzenie własnych modeli procesów biznesowych, formularzy oraz implementację na silniku procesów biznesowych prowadzącą do wytworzenia aplikacji wykonawczej. Ćwiczenia obejmują również prezentację możliwości wykorzystania rozwiązań chmurowych (SaaS) łącznie z integracją z systemami zewnętrznymi.

BPMN – modelowanie procesów biznesowych

Najważniejsze informacje

Ucz się od praktyków

Łukasz Kański, dr inż. Kompetentny menedżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 601 101 360. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji WSPA

Informacja zwrotna o uruchomieniu kursu zostanie przesłana drogą mailową przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Rekrutacja (parter – pokój 026)
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content