fbpx

BPMN – modelowanie procesów biznesowych

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania procesami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Jedną z tych praktyk jest umiejętność skutecznej komunikacji wszystkich osób (interesariuszy) zaangażowanych w realizację zadań projektowych, w każdej fazie realizacji projektu, w oparciu o zarządzanie procesowe. Business Process Model and Notation (BPMN, Notacja i Model Procesu Biznesowego) jest odpowiedzią na podstawową potrzebę skutecznej komunikacji między projektantami, klientami, użytkownikami, testerami, dokumentalistami i inżynierami tworzącymi system. Jest to stabilna notacja graficzna opisująca kroki w procesie biznesowym zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ procesu lub informacji (komunikatów) pomiędzy różnymi procesami. Jednoznaczność modeli BMPN umożliwia także ich symulacje.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem BPMN w modelowaniu procesów biznesowych; zapoznanie ze standardem notacji, nabycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym użycie BPMN, a dla osób używających BPMN uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności modelowania procesów z wykorzystaniem notacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem notacji BPMN.

Szkolenie w formie online. 

Termin najbliższego szkolenia:

Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
  • Wyślij formularz zgłoszeniowy
  • Poczekaj na informację zwrotną lub sam skontaktuj się z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74
pokój 105
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy do druku

Koszt szkolenia
Trener
Program

Cena

Koszt szkolenia to 2100zł

Minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób. 

Łukasz Kański

Łukasz Kański, dr inż. Kompetentny menedżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

PROGRAM: 16 godzin

1. Ogólne wiadomości o BPMN
2. Podstawowe pojęcia stosowane w modelowaniu procesów
3. Typy diagramów BPMN
a. Diagramy Orkiestracji
– Diagram procesu biznesowego wewnętrznego (prywatnego) – private (internal) business process
b. Diagramy Współpracy
-Diagram procesu skróconego (publicznego) – abstract (public) process
-Diagram procesów kooperacji B2B (globalnych) – collaboration (global) processes
c. Diagramy Choreografii
d. Mapy procesów:
-Diagram Współpracy – „czarne skrzynki”
-Diagramy Konwersacji
4. Ramy procesu – zdarzenia (Events) i przepływy (Sequence Flows)
5. Zdarzenia początkowe (Start Events) – przyczyny rozpoczęcia procesu
6. Zdarzenia końcowe (End Events) – wyniki działania procesu
7. Czynności (Activities) – przebieg procesu
8. Podprocesy (Sub-Processes) – czynności podzielne
9. Podprocesy wywoływane zdarzeniami (Event Sub-Process) – uwzględnianie wpływu czynników zewnętrznych
10. Podprocesy zależne od wykonawcy (Ad-Hoc Sub-Process)
11. Podprocesy transakcyjne (Transactions)
12. Uściślenia przebiegu procesu
13. Dodatkowe informacje na diagramie (Artifacts)
14. Zdarzenia pośrednie, wpływające na proces (Intermediate Events)
15. Bramki (Gateways) – zróżnicowane ścieżki działania w procesie
16. Czynności iteracyjne i zwielokrotnione – przetwarzanie grup obiektów
17. Nadzwyczajna ingerencja w działanie procesu (Escalation)
18. Błędy i przerwania procesu
19. Wycofanie kroków zakończonej czynności (Compensation)

Skip to content