fbpx

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o przyjęcie na organizowane przez Wyższa Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Szkolenie

  Uwaga! Wybierz nazwę szkolenia:
  Wybierz nazwę szkolenia*:

  DANE OSOBOWE:

  Jeżeli chcesz otrzymać fakturę za płatność, podaj poniżej dane do faktury:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji
  w Lublinie z siedzibą: 20-150 Lublin, ul.Bursaki 12, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych z zastrzeżeniem, że na Uczelni nie ciąży obowiązek przetwarzania danych osobowych wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  pola oznaczone * –  są obowiązkowe.

  Skip to content