Czesne
Czesne na studia w języku polskim wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł


Czesne na studia w języku angielskim wynosi:
Przy płatności semestralnej: 1 450 euro
Przy płatności rocznej: 2 800 euro

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
  • E-biznes i nowoczesne formy marketingu +
  • Inwestycje na rynku  finansowym +

Kadra

  • Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
    Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Anna Zarębska