Czesne
Czesne na studia w języku polskim wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł


Czesne na studia w języku angielskim wynosi:
Przy płatności semestralnej: 1 450 euro
Przy płatności rocznej: 2 800 euro
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

  • E-biznes i nowoczesne formy marketingu +

    W ramach specjalności E – biznes i nowoczesne formy marketingu absolwent posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej, prowadzenia biznesu w internecie, głównych wzorców zachowań klientów w internecie, uwarunkowań prawnych, finansowych i technologicznych e-biznesu, analizy i interpretacji zjawisk w zakresie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej i projektowania różnych modeli e-biznesu.

  • Inwestycje na rynku  finansowym +

    W zakresie specjalności Bankowość i rynki finansowe absolwent uzyskuje wiedzę, kompetencje i umiejętności w obszarze mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, analizy ryzyka bankowego i zasad zarządzania ryzykiem bankowym, tworzenia oferty instrumentów finansowych, polityki rozwoju banku oraz określania celów i strategii banku.

Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

  • +
    Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Anna Zarębska
DLA STUDENTA