fbpx

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji nie obowiązują egzaminy wstępne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ubiegając się o przyjęcie na studia w WSPA, Kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych procesem rekrutacyjnym dokumentów.

Ze względu na stan wojenny w Ukrainie obowiązują szczególne warunki i zasady przyjmowania kandydatów pochodzenia Ukraińskiego (szczegóły w poniższym zarządzeniu):

Zarządzenie nr 23/R/WSPA/2021-2022 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w sprawie szczególnych warunków i zasad przyjmowania cudzoziemców na studia w czasie trwania stanu wojennego w Ukrainie

Podstawowe dokumenty

Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA: www.rekrutacja.wspa.pl

Oryginał świadectwa dojrzałości oraz suplement opatrzony apostille 

Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski

Tłumaczenie powinno być wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub potwierdzone notarialnie.

Zaświadczenie lekarskie

Dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku. Jeżeli dokument został wydany w innym kraju, wraz z zaświadczeniem należy dostarczyć tłumaczenie na język polski.

Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm

Kserokopia paszportu oraz wizy/karty pobytu

Kserokopia paszportu lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.

Certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Minimalny poziom B1. Jeżeli  kandydat nie posiada żadnego dokumentu, natomiast wykazuje się znajomością języka polskiego, uczelnia potwierdzi, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka pozwalają na podjęcie studiów.
WSPA prowadzi także Letnią szkolę języka polskiego [sprawdź tutaj].

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Opłata wpisowa wynosi 250 zł

Dodatkowe dokumenty

Dla kandydatów na kierunki Architektura oraz Projektowanie wnętrz

Teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
– rysunek z natury;
– rysunek z wyobraźni;
– kompozycja z prostych brył geometrycznych.

Dodatkowo dla kandydatów na studia II stopnia

Oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplement opatrzony apostille;

Tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski (przysięgłe lub notarialnie potwierdzone).

Dla kandydatów, którzy przenoszą się z innych uczelni

Karta przebiegu studiów podpisana przez Dziekana

Uwaga! Złożenie dokumentów jest możliwe również drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Dział Rekrutacji

ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
8.00 – 15.00

Sobota: 9.00 – 13.00

    Skip to content