Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z Centrum Informacji Księgowej możesz bezpłatnie podejść do Egzaminu C. I. K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie.

Zdany egzamin umożliwia:

1. Uzyskanie Certyfikatu Księgowego C. I. K..
2. Wpis na listę Certyfikowanych Księgowych publikowaną na stronie www.cik.org.pl.
3. Lepszy start na rynku pracy.

Uwaga: Dla wszystkich słuchaczy w przypadku zdecydowania się na certyfikat elektroniczny i/lub w wersji drukowanej wpis jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dot. egzaminu na stronie: https://bit.ly/2QUSjun