fbpx
Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Public relations i marketing medialny (zajęcia w języku polskim i angielskim) +

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale i specjalistów np. z zakresu public relations, dziennikarstwa on-line, marketingu, reklamy, komunikacji wizualnej. Jesteśmy jedynym kierunkiem w regionie, który prowadzi specjalność public relations w języku angielskim. Pokazujemy w praktyce, jak wygląda komunikacja społeczna, nie nudzimy teorią. Uczą u nas najlepsi dziennikarze-praktycy i wykładowcy z długoletnim stażem. Efekty ćwiczeń są wdrażane w praktyce, podczas zadań projektowych. Po ukończeniu studiów będziesz umieć nie tylko poruszać się swobodnie w świecie mediów, składać gazetę, montować filmy, audycje radiowe, pisać profesjonalne blogi, ale także staniesz się ekspertem w zakresie public relations i promowania wizerunku. Możesz więc zostać dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, specjalistą PR czy marketingu z dodatkową świetną znajomością branżowego języka angielskiego.

 • Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej +

  MoJo /mobilne dziennikarstwo/ - dziennikarstwo wykorzystujące najnowsze technologie oparte na możliwościach smartfonów, gdzie smartfon jest dla dziennikarza zarówno kamerą, mikserem dźwięku, zestawem montażowym, i... wozem satelitarnym, a co najważniejsze - mieści się w kieszeni dziennikarza, który z kolei może uprawiać swój zawód sprawniej, dużo szybciej i w pełni niezależnie.

 • Psychologia w massmediach +

  Dzisiejszy świat to środowisko informacyjne zbudowane w znacznej mierze z mass mediów. Wdzierają się one w nasze życie kształtując nasze gusta i wizerunek, upowszechniając idee, a tym samym manipulują. Wpływają na nasze opinie, wiedzę i przekonania. Na odbiór treści przekazywanych przez mass media ma wpływ wiele czynników o różnym zakresie i sile oddziaływania. Autorzy specjalności uznali, iż kompetencje medialne we współczesnym społeczeństwie stanowią ważny składnik. A co ważne mechanizm tych zależności pomiędzy psychologia a mediami nie jest znany dla większości ludzi. Psychologia w mass mediach powstała w połączniu dwóch dyscyplin naukowych: Dziennikarstwa i Psychologii. To interdyscyplinarna specjalność, która kształci w zakresie psychologicznych aspektów działania mediów. W ramach specjalności student otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach świata. Nauczy się korzystania z różnorodnych technik perswazji oraz zasad komunikacji społecznej. Specjalizacja przyczyni się do lepszego rozwinięcie własnych zdolności studentów w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej). Z kolei znajomość mechanizmów zależności pomiędzy psychologią a mediami umożliwi absolwentom skuteczną kontrolę nad wpływem mass mediów na odbiorców, kreowanie gustów odbiorców, realizację świadomej kontroli tego wpływu na wizerunek różnych film i instytucji, wyczuwanie manipulacji opinią społeczną, narzucania mody i upowszechniania idei.


  W ramach następujących przedmiotów objętych specjalnością studentom zostanie przedstawiona trójczłonowa relacja między nadawcą, przekazem i odbiorcą:

  • wiedza o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych państwach świata
  • metodologia badań rynkowych i medialnych
  • metody komunikacji internetowej
  • psychologia Internetu i rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • psychologia reklamy
  • psychologia wpływu, perswazji i propagandy
  • public relations
  • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

  • dziennikarstwo i produkcja programów medialnych
  • marketing
  • reklama i kreowanie wizerunku
  • badania i monitoring mediów
  • nowe media
  • zarządzanie biznesem rozrywkowym
Kadra

Kadra na kierunku Dziennikarstwo to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Mirosław Haponiuk - Prodziekan kierunku
  • dr Arkadiusz Miaskowski
  • dr Sylwia Szewc-Koryszko
  • prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki
  • dr Marta Komorska
  • dr Wiesława Szymczuk
  • mgr Jerzy Kowalczyk
  • mgr Łukasz Borkowski
  • dr Katarzyna Mieczkowska
  • dr Joanna Kiereś-Łach
  • mgr Dawid Wicha
  • mgr Agnieszka Magdarz-Orłowska
  • dr Adam Włodarczyk
  • dr Mariola Stecka
  • mgr Grzegorz Kunicki
  • mgr Krzysztof Kot
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Piotr Skrzypczak
  • mgr Paweł Prokop
  • mgr Ewa Raczkowska
  • mgr Agnieszka Walczak-Skałecka
  • mgr Ewa Galant-Szala
  • dr Ewa Skora-Chołody
DLA STUDENTA