fbpx
Studia Podyplomowe

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI MIEJSKIMI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi opracowane zostały przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać kreatywne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi nowoczesna administracja publiczna. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną.

Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje

– niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej;
– związane z obsługą, wsparciem i innowacyjnym rozwojem ekosystemów miejskich

Czas trwania i organizacja zajęć

• studia trwają dwa semestry (200 h)
• forma prowadzenia studiów – blended learning
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele

Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych pozytywnych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program

Płatność miesięczna: 465 zł
Płatność semestralna: 2100 zł
Płatność roczna: 4200 zł

 

 

SEMESTR I

Prawne aspekty procesu tworzenia strategii dla miast i ekosystemów miejskich – 10 godzin

Prawno-ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania samorządów miejskich – 10 godzin

Międzynarodowe dokumenty strategiczne – 10 godzin

Globalne trendy w rozwoju miast – 10 godzin

Współczesna urbanistyka i planowanie przestrzenne w miastach – 10 godzin

Koncepcje miast inteligentnych we współczesnym świecie – 10 godzin

Partycypacja społeczna w procesie planowania strategicznego – 15 godzin

Badania społeczne w ekosystemach miejskich (badania ilościowe i jakościowe)– 15 godzin

Tworzenie dokumentu strategii – warsztaty – 15 godzin

SEMESTR II

Koordynacja procesów rozwojowych w ekosystemach miejskich – 10 godzin

Inteligentne specjalizacje gospodarcze miast i metropolii  – 20 godzin

Przedsiębiorczość w ekosystemach miejskich – 10 godzin

Koordynacja transferu wiedzy i technologii w ekosystemach miejskich – 10 godzin

Dyplomacja miejska i współpraca międzynarodowa – 10 godzin

Kultura organizacyjna instytucji samorządowych – 15 godzin

Zarządzanie projektami zewnętrznymi – międzynarodowymi – 20 godzin

Łączna liczba – 200 godzin

Skip to content