Zarządzenie 34 (Zarządzenie 34 w sprawie wysokości stawek czesnego dla I roku na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020)

Zarządzenie 35 (Zarządzenie 35 w sprawie opłat na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020)

Zarządzenie 36 (Zarządzenie 36 w sprawie opłat na studiach w roku akademickim 2019-2020)