Studenci którym przysługuje stypendium socjalne, oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mogą spędzić jeden lub dwa semestry na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wyjazdy na studia w ramach PO WER są realizowane na takich samych zasadach jak wyjazdy studentów w ramach Erasmus+.

Zalety udziału w programie:

w przypadku wyjazdu na studia za granicą w ramach programu PO WER, student nie traci stypendium socjalnego w WSPA. Jest ono wypłacane tak samo jakby się było w Polsce
 studenci zakwalifikowani na wyjazd, dostają wyższe o 200 EUR miesięcznie stypendium Erasmus+, dzięki dofinansowaniu z programu PO WER
możliwość poznania ludzi z całego świata
podniesienie stopnia znajomości języków obcych
zdobycie doświadczenia zawodowego
zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku