Edukacja

Program Edukacja

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic społecznych i ekonomicznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych między Polską, a Państwami Darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

Operatorem Programu Edukacja jest FRSE. 

Działania programowe i obszary priorytetowe:
  • edukacja włączająca
  • zarządzanie w sektorze edukacji
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami
  • rozwój poradnictwa zawodowego
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”)

W ramach Programu Edukacja mogą być realizowane wyjazdy studentów i pracowników do krajów Państw Darczyńców (Islandia, Norwegia, Liechtenstein)

Więcej informacji nt. Programu Edukacja: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/informacje-ogolne/opis-programu/

Skip to content