fbpx
Studia Inżynierskie

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Atuty kierunku:

 • Po 3,5 roku będziesz inżynierem!
 • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
 • Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego.
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
 • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe.
 • Wycieczki i wyjścia naukowe
 • Masz możliwość odbycia praktyk w biurach projektowych oraz w Ikea
 • Masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji.

Perspektywy pracy:

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w firmach projektowych, instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji WSPA
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej za granicą,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
  • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane). Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja z prostych brył geometrycznych.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z Wydziałową komisją rekrutacyjną ds. kierunku Projektowanie wnętrz.

Informacje o kierunku
Czesne

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, architektury i budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego. Jako absolwent będziesz znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Poznasz zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zdobędziesz wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności organizacyjne, twórczego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia.

Kierunek projektowanie wnętrz jest prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kształcenie realizowane jest pod kątem bieżących oczekiwań lokalnego i regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb instytucji społecznych oraz przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone są głównie metodami:

 • projektową
 • warsztatową
 • laboratoryjną
 • ćwiczeniami audytoryjnymi

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 510 zł
 • Płatność semestralna: 2 600 zł
 • Płatność roczna: 5 200 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 510 zł
 • Płatność semestralna: 2 600 zł
 • Płatność roczna: 5 200 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content