Rektor - dr Marcin Smolira

Rektor - dr Marcin Smolira


Prorektor - dr Maria Mazur

Prorektor - dr Maria Mazur


Kanclerz - mgr Elwira Przybylska

Kanclerz - mgr Elwira Przybylska


Dziekan Wydziału Nauk Technicznych - dr inż. Bogusław Oleksiejuk

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych - dr inż. Bogusław Oleksiejuk


Prodziekan kierunku Informatyka - dr Marcin Smolira


Prodziekan kierunku Architektura - dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr Ewa Miszczak


Prodziekan kierunku Administracja - mgr Monika Różycka-Górska


Prodziekan kierunku Zarządzanie - mgr Anna Bielak


Prodziekan kierunku Socjologia - dr Ewa Miszczak


Prodziekan kierunku Stosunki Międzynarodowe - dr Maria Mazur