Władze

Władze i Wydziały - Władze

Rektor - dr Marcin Smolira

Prorektor - dr Maria Mazur

Kanclerz - mgr Elwira Przybylska

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych - dr inż. Bogusław Oleksiejuk

Prodziekan kierunku Informatyka - dr Marcin Smolira

Prodziekan kierunku Architektura - dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

Prodziekan kierunku Transport - mgr Mateusz Hamera

Prodziekan kierunku Projektowanie wnętrz - mgr Małgorzata Michalska - Nakonieczna

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr Ewa Miszczak

Prodziekan kierunku Administracja - mgr Monika Różycka-Górska

Prodziekan kierunku Finanse i rachunkowość - mgr Andrzej Borowski

Prodziekan kierunku Socjologia - dr Ewa Miszczak

Prodziekan kierunku Stosunki Międzynarodowe - dr Maria Mazur

Prodziekan kierunku Zarządzanie - mgr Anna Bielak

Skip to content