Promocje na Studia Wyższe

Wakacyjna zniżka 10%

Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Wakacyjna zniżka 10%”:

 • łączy się z promocją “Dodatkowe 5%”
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

Opłaty dotyczące promocji 15% dla kandydatów, którzy zrekrutowali się do 31 lipca 2020 r.:

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką*

Promocja dotyczy absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia I lub II stopnia w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”.
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Dodatkowe 5%

Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za rok (zgodnie z harmonogramem płatności).
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.
Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocjami “15% dla zdecydowanych”, “Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”.
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Drugi kierunek 50%

Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2020-2021 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2020-2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.
Promocja „Drugi kierunek 50%”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe.
Promocja „Poleć na WSPA”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocje na Studia Podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.
Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”.
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Dodatkowe 5%

Promocja trwa od 02.05.2020 r. do 30.09.2020 r. i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty na studia oraz uregulują czesne za cały tok studiów z góry (zgodnie z harmonogramem płatności).
Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 5%.
Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z  promocją “Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”
 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Promocyjna Trójka

Promocja dotyczy kandydatów na kierunkach Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse oraz Podatki.
Kandydaci, którzy rozpoczną naukę jednocześnie na dwóch kierunkach z ww. roku akademickim 2020/2021, otrzymują zniżkę 50% na jeden kierunek.

Promocja „Promocyjna Trójka”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Poleć na WSPA

Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2020/2021.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe.
Promocja „Poleć na WSPA”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Voucher na studia 500 zł

Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 500 złotych za okazaniem odpowiedniego Vouchera pracownikowi Działu Rekrutacji.
Promocja „Voucher na studia 500 zł”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.
 • Pobierz Voucher

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.
Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

   1. 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
   2. 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
   3. 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”:

 • nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

 

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30