Promocje na Studia Wyższe

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa na studia wyższe w roku akademickim 2019-2020 wynosi 200 zł.
Na opłatę wpisową składa się: 85 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 115 zł opłaty zwrotnej, która po rozpoczęciu studiów jest automatycznie zaliczana na poczet czesnego za 1 semestr studiów.W przypadku rekrutacji na kierunki Architektura lub Projektowanie wnętrz opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł, a zwrotna opłata 100 zł po rozpoczęciu studiów jest automatycznie zaliczana na poczet czesnego za 1 semestr studiów.

Promocja  łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia wyższe drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów  o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”  łączy się z promocjami „Poleć na WSPA”, „Dodatkowe 5%”. Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”  nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

Drugi kierunek 50%

Promocja „Drugi kierunek 50%” dotyczy studentów WSPA, którzy rozpoczną studia na drugim kierunku w roku akademickim 2019-2020 lub kandydatów na studia, podejmujących naukę na dwóch kierunkach w roku akademickim 2019-2020.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na drugim kierunku o 50%.

Promocja „Drugi kierunek 50%” nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

Poleć na WSPA

Promocja „Poleć na WSPA” dotyczy studentów, których krewni lub znajomi rozpoczną studia wyższe lub podyplomowe w WSPA w roku akademickim 2019/2020.

Promocja polega na obniżeniu czesnego w o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe WSPA.

Promocja „Poleć na WSPA” łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

Studia stacjonarne i niestacjonarne (zniżka 5%)

Studia stacjonarne i niestacjonarne (zniżka 10%)

Studia stacjonarne i niestacjonarne (zniżka 15%)

Studia online (zniżka 5%)

Studia online (zniżka 10%)

Studia online (zniżka 15%)

Promocje na Studia Podyplomowe

 

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja dotyczy Absolwentów WSPA tj. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020.

Promocja polega na na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” łączy się z promocjami „Poleć na WSPA”, „Dodatkowe 5%”, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów swojemu pracownikowi.

Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

  • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika;
  • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników;
  • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

Poleć na WSPA

Promocja dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych WSPA, których krewni lub znajomi rozpoczną studia podyplomowe lub wyższe w WSPA w roku akademickim 2019/2020.

Promocja polega na obniżeniu czesnego o 10% w jednym semestrze nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia podyplomowe oraz wyższe w WSPA.

Promocja „Poleć na WSPA” łączy się z innymi promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
  • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
  • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.