Promocje

Promocje na Studia Wyższe 

 • Promocja opłaty wpisowej

Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na dowolny kierunek studiów wyższych do 30 września 2017 roku są zwolnieni z opłaty wpisowej (nie dotyczy kierunku Architektura)

 • Drugi kierunek 50%

Zniżka jest przyznawana studentom WSPA w Lublinie, którzy rozpoczną studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 w WSPA w Lublinie na drugim kierunku. Polega ona na obniżeniu czesnego o 50% w każdym semestrze nauki na drugim kierunku.
Promocja jest przyznawana na okres jednego semestru i przedłużana automatycznie po przedstawieniu przez studenta indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem.

 • Przyprowadź znajomego

Promocja dotyczy studentów na studiach wyższych w WSPA, których znajomi rozpoczną studia w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2017/2018.
Oferta promocyjna polega na 10% obniżeniu czesnego w następnym roku nauki za każdą zgłoszoną osobę na studia wyższe w WSPA.

 • Rodzina studiuje taniej

Zniżka przyznawana studentom oraz kandydatom na studia wyższe oraz podyplomowe w WSPA polegającą na 10% obniżeniu czesnego, (dla kandydata - na pierwszym roku, dla studenta – na kolejnym roku studiów) dla osób spokrewnionych w I i II stopniu (dziadkowie, wnuczęta, rodzice, dzieci, rodzeństwo) oraz dla małżeństwa.

 • Szkoła z Patronatem

Promocja dla kandydatów na studia I stopnia, polegającą na obniżeniu czesnego o 10% przez cały okres studiów oraz zwolnieniu z uiszczenia opłaty wpisowej, dla osób które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną objętą patronatem WSPA w Lublinie oraz złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

 • 10 % zniżki na pierwszy rok studiów 

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia w dniach 01-10.10.2017 otrzymają 10 % zniżki na pierwszy rok studiów.

Promocje na Studia Podyplomowe

 • Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:

 • 5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
 • 10% - w przypadku zgłoszenia 2-3 pracowników,
 • 15% - w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej pracowników.

Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

 • Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką i bez opłaty wpisowej

Absolwenci WSPA, którzy zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów oraz nie wnoszą opłaty wpisowej. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.
Promocja dotyczy Absolwentów studiów podyplomowych WSPA, studiów wyższych I i II stopnia, Studium Pedagogicznego, Lokalnej Akademii CISCO. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

 • Promocja opłaty wpisowej*

Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na dowolny kierunek studiów podyplomowych do 31 stycznia 2018 roku są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Sprawdź nasze promocje na stronach poszczególnych kierunków!

* Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY zwolnieni są z opłaty wpisowej.