Studia Inżynierskie

INFORMATYKA

Atuty kierunku:

Profil praktyczny
 • kształcimy praktyków przygotowanych do pracy w biznesie
 • tytuł inżyniera
 • innowacyjne metody nauczania oparte na technologii kreatywności
 • dostosowujemy się do szybko zmieniających się realiów rynku IT
 • utrzymujemy niezmiennie dobrą markę wśród pracodawców, potwierdzaną przez naszych studentów już podczas 420 h praktyk
Jesteśmy uczelnią współpracującą z pracodawcami
 • oferujemy nowoczesny program oparty na opiniach pracowników branży IT
 • możliwość zatrudnienia w trakcie studiów w instytucjach, firmach oraz przedsiębiorstwach. 70 miejsc praktyk zagwarantowanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze
 • realizacja kreatywnych projektów nie zawsze związanych z informatyką
Projekt inżynierski zamiast pracy dyplomowej

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent ma przewagę na rynku pracy, ponieważ oprócz umiejętności związanych z daną specjalizacją dzięki zastosowaniu technologii kreatywności otrzymuje kompetencje miękkie kluczowe do pracy i komunikacji w grupie. W obecnych czasach praca informatyka to praca w grupie, wymagająca nieustannego kontaktu z współpracownikami i klientami. Technologia kreatywności zwiększa posiadany potencjał sprawczy, dzięki czemu absolwent posiada:

 • umiejętność działania
 • umiejętność komunikowania się z innymi
 • zdolność do współdziałania z innymi, tworzenia i rozwijania zespołu
 • wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki, w tym o budowie i działaniu komputerów, sieci komputerowej oraz tworzeniu oprogramowania komputerowego
 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach dowolnych branż oraz w przedsiębiorstwach branży IT w charakterze specjalistów
 • umiejętność krytycznego analizowania i diagnozowania zdarzeń, zjawisk, procesów oraz kreatywnego rozwiązywania stawianych przed nim zadań.
Informacje o kierunku
Specjalności
Czesne

Dzięki studiom w WSPA na kierunku Informatyka studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie, które umożliwia pracę w całym obszarze informatyki i teleinformatyki. Stawiając na przekazywanie wiedzy praktycznej, ograniczamy do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne wyróżniając się przez to stosowaną metodą warsztatową i projektową. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska PC, Mac Mini oraz urządzenia mobilne (tablety oraz smartphony pod kontrolą systemów Android oraz iOS) i tablice interaktywne, a w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery działają pod kontrolą systemów z rodziny Windows, Linux oraz OS X. Posiadamy również specjalistyczne laboratoria do nauki budowy sieci. Zależnie od wybranej specjalizacji, uczymy jak projektować i budować systemy informatyczne, jak projektować i budować sieci komputerowe oraz administrować systemami, jak budować aplikacje internetowe i mobilne.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści – osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem. Dlatego w odróżnieniu od innych Uczelni, nasz program jest na bieżąco uaktualniany, aby studenci nabywali praktyczną wiedzę o najpopularniejszych i najnowszych dostępnych technologiach informatycznych.

Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
Absolwenci, którzy kończą tę specjalizację, posiadają umiejętności projektowania, programowania i obsługi systemów informatycznych. Potrafią projektować i budować wielowarstwowe aplikacje biznesowe intensywnie wykorzystujące bazy danych.
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Równocześnie absolwent posiądzie wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.
Technologie mobilne
Specjalizacja stworzona jako odpowiedź na gwałtowny rozwój rynku mobilnego i skupiająca się na Adroidzie i iOS’ie.
Bazy danych
Specjalizacja związana z dużymi zbiorami danych i technikami ich analizy określanymi jako Big Data.
Grafika komputerowa i projektowanie gier
Specjalność przygotowuje do samodzielnego i zespołowego projektowania gier, rozumienia każdego etapu powstawania gry oraz zapoznaje z technikami związanymi z grafiką komputerową i artystyczną.
Systemy informatyczne w łańcuchu dostaw
Interdyscyplinarna specjalność stworzona razem z kierunkiem Transport.
Technologie webowe i Internet rzeczy
Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 380 zł
 • Płatność semestralna: 2 050 zł
 • Płatność roczna: 4 100 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 400 zł
 • Płatność semestralna: 2 200 zł
 • Płatność roczna: 4 400 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content