fbpx

Specjalista ds. informacji Europejskiej WSPA w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  i Administracji w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. informacji Europejskiej WSPA w Lublinie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. projektów  lub asystenta ds. projektów (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • wiedza z zakresu zasad realizacji projektów oraz tematyki związanej z funkcjonowaniem UE
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (B1)
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość narzędzi pakietu MS Office 365 (Excel, PowerPoint, Word)

Wymagania dodatkowe:

 • wysoki poziom kompetencji społecznych;
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy w systemie zadaniowym, ale także realizacji działań długoterminowych – projektowych,
 • znajomości zasad finansowania i rozliczania projektów międzynarodowych
 • gotowość do służbowych wyjazdów (krajowych i zagranicznych)
 • Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: stosunki międzynarodowe, politologia, zarządzanie projektami, europeistyka lub pokrewne.

Opis wykonywanych zadań:

 • bieżące prowadzenie punktu EUROPE DIRECT Lublin WySPA
 • udzielanie informacji dotyczących różnych obszarów funkcjonowania UE (w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim)
 • realizowanie bieżących działań punktu zgodnie z rocznym planem działania na dany rok
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, wykładów, lekcji europejskich oraz innych zaplanowanych wydarzeń (w tym promowanie wydarzeń, rekrutacja uczestników, przygotowanie umów i dokumentacji, przygotowywanie raportów i relacji z poszczególnych wydarzeń)
 • nadzór nad prawidłową realizacją działań zlecanych poszczególnym wykonawcom
 • opisywani i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi unijnymi
 • realizowanie bieżących działań zleconych przez Kierownika Punktu ED Lublin WySPA oraz Kierownika Działu Projektów Zewnętrznych
 • realizowanie projektów międzynarodowych w zakresie powierzonym przez Kierownika Działu Projektów Zewnętrznych

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy: cały etat;
 • możliwość elastycznego czasu pracy;
 • możliwości rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach językowych)
 • praca w ambitnym i dynamicznym zespole.

Wymagane dokumenty:

• kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

• CV,

• kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,

• zgoda kandydata na przetwarzanie przez WSPA w Lublinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko doradcy zawodowego złożoną na formularzu (załączony poniżej).

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: m.drag@wspa.pl  (w tytule maila prosimy wpisać: Specjalista ds. informacji Europejskiej) w terminie do dnia 15.09.2022 do godziny 12.00

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne muszą zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko (Specjalista ds. informacji Europejskiej)”. Dokumenty niezawierające ww. klauzuli nie będą rozpatrywane.

Skip to content