fbpx

Wojewódzka konferencja – Kreatywność w dobie cyfryzacji

1 - 2 października

Mamy przyjemność ogłosić oraz zaprosić na konferencję „Kreatywność w dobie cyfryzacji” dla nauczycieli województwa lubelskiego, organizowaną przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, EUROPE DIRECT Lublin WySPA i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych na konferencję „KREATYWNOŚĆ W DOBIE CYFRYZACJI” która odbędzie się 01-02 października 2022 r. w gmachu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ulicy Bursaki 12.

Celem konferencji jest przekazanie nauczycielom wiedzy o tym, w jaki sposób mogą pracować z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych, prowadząc zajęcia tematyczne, koła zainteresowań rozwijające uzdolniania uczniów. Poprzez udział w bezpłatnej konferencji nauczyciele poszerzą wiadomości i umiejętności oraz wymienią się doświadczeniami w pracy z uczniem uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży.Do współpracy zaproszeni zostali prelegenci z uczelni wyższych oraz instytucji oświatowych.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Minister Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wojewoda Lubelski. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej (liczba miejsc jest ograniczona).
Na zakończenie Konferencji każdy z uczestników otrzyma stosowne potwierdzenie.

W imieniu organizatorów
dr inż. Michalina Gryniewicza-Jaworska – Dziekan Kierunku Informatyka WSPA
mgr Hanna Głos – Doradca metodyczny LSCDN
Zapraszamy do śledzenia informacji na stronach Organizatorów:

www.wspa.pl

https://lscdn.pl/

www.europe-direct-lublin.wspa.pl

Zgłoszenia

Zgłoszeń dokonujemy do 07.09.2022r. poprzez formularz Google: https://forms.gle/YP9qb1TNCF8QWWxa6.

Po zarejestrowaniu się, każdy uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail link, do zapisania się na wybrane przez siebie warsztaty. 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu wiąże się również z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, potrzebnych do przeprowadzenia rejestracji i uczestnictwa w warsztatach. Uczestnicy pobierają dokument dotyczący Ochrony Danych Osobowych (zamieszczony w oddzielnym pliku). Należy się z nim zapoznać, wypełnić i odesłać za pomocą poczty e-mail na adres hglos@lscdn.pl. Będzie również możliwość wypełnienia oświadczenia po przybyciu na konferencję. Na zakończenie, wszyscy otrzymają stosowne potwierdzenie uczestnictwa.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczony również harmonogram konferencji.

Skip to content