28 stycznia, 2021

Day

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z następującym harmonogramem: w przypadku płatności semestralnej (za semestr letni)do dnia 12 lutego 2021 r.w przypadku płatności ratalnej:do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2020 r. do dnia 01 września 2021 r. włącznie. Przypominamy, iż w przypadku regulowania opłat związanych ze...
Read More
Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z następującym harmonogramem: Czesne semestralne (za semestr letni):do dnia 12 lutego 2021Czesne miesięczne (dla słuchaczy roku akademickiego 2020/2021)w przypadku płatności ratalnej w 10 ratach miesięcznych – każda rata jest płatna do 05 dnia każdego miesiąca, począwszy od 05 października 2020 roku do...
Read More
Skip to content