Terminy płatności – studia podyplomowe

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Czesne semestralne (za semestr letni):
  • do dnia 12 lutego 2021
  • Czesne miesięczne (dla słuchaczy roku akademickiego 2020/2021)
  • w przypadku płatności ratalnej w 10 ratach miesięcznych – każda rata jest płatna do 05 dnia każdego miesiąca, począwszy od 05 października 2020 roku do 05 lipca 2021 roku włącznie

W przypadku regulowania opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko, PESEL oraz kierunek, a także tytuł opłaty (np. czesne).

Wszystkie wpłaty od 9 czerwca 2020 r. powinny być wpłacane na przekazany rachunek indywidualny. W przypadku nieposiadania lub zagubienia rachunku indywidualnego prosimy o kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl).

Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek inny niż rachunek indywidualny przypisany
do studenta, w tym na numer rachunku innego studenta, pozostaną niezidentyfikowane,
co może wiązać się z powstaniem zaległości płatniczych z tytułu opłat za studia.

Skip to content