Stypendia w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 można składać wnioski
o przyznanie świadczenia w formie:
1. stypendium socjalnego
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych
3. zapomogi
4. stypendium rektora (dotyczy tylko studentów kierunku Zarządzenie II stopnia, którzy rozpoczęli naukę od I semestru w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020)

Termin złożenia wniosków: do 15 lutego 2021

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą mailową na: stypendia@wspa.pl

Więcej informacji: https://wspa.pl/student/stypendia/ogloszenia-stypendia/

Skip to content