27 stycznia, 2021

Day

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 można składać wnioskio przyznanie świadczenia w formie:1. stypendium socjalnego2. stypendium dla osób niepełnosprawnych3. zapomogi4. stypendium rektora (dotyczy tylko studentów kierunku Zarządzenie II stopnia, którzy rozpoczęli naukę od I semestru w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020) Termin złożenia wniosków: do 15 lutego 2021 Wnioski można składać za pośrednictwem poczty...
Read More
Skip to content