fbpx

Władze

Uczelnia - Władze

dr Maria Mazur, prof. WSPA – Rektor WSPA

dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, prof. WSPA – Prorektor ds. ogólnych WSPA

mgr Jacek Lis – Kanclerz WSPA

 

Dziekani kierunków

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Architektura

dr Maria Mazur, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Stosunki międzynarodowe

dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Projektowanie wnętrz

dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska – Dziekan ds. kierunku Informatyka

mgr Anna Bielak – Dziekan ds. kierunku Zarządzanie

mgr Dominika Janik-Lis – Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie

mgr Dominika Janik-Lis – Dziekan ds. kierunku Socjologia

dr Andrzej Borowski – Dziekan ds. kierunku Finanse i rachunkowość

mgr Marcin Pastuszak – Dziekan ds. kierunku Administracja

dr Ewa Miszczak, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Media i dziennikarstwo

dr Monika Maj- Golianek – Dziekan ds. kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr n. med. Dorota Weber – Dziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo

dr inż. Jacek Poleszak – Dziekan ds. kierunku Transport

 

Pełnomocnicy Rektora

mgr Piotr Skrzypczak – Rzecznik Akademicki WSPA

mgr Ewa Raczkowska – Pełnomocnik Rektora ds. studentów

mgr Agnieszka Trepkowska – Pełnomocnik Rektora ds. studentów anglojęzycznych

dr Ewa Miszczak, prof. WSPA – Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska – Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z partnerami technologicznymi

dr inż. Adam Włodarczyk – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr Marta Komorska, prof. WSPA – Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami

Skip to content