Władze

Uczelnia - Władze

dr Makary Krzysztof Stasiak, prof. AHE – Rektor

dr Maria Mazur – Prorektor ds. kształcenia

mgr Michał Kula – Kwestor

 

Dziekani kierunków

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Architektura
dr Maria Mazur – Dziekan ds. kierunku Stosunki międzynarodowe
dr Agata Fijuth-Dudek – Dziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dr Paweł Rogalski – Dziekan ds. kierunku Administracja
mgr Anna Bielak – Dziekan ds. kierunku Zarządzanie
mgr Joanna Wawiórka-Kamieniecka – Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
mgr Małgorzata Michalska – Nakonieczna – Dziekan ds. kierunku Projektowanie wnętrz
mgr Magdalena Stefaniak – Dziekan ds. kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Andrzej Borowski – Dziekan ds. kierunku Finanse i rachunkowość
mgr Arkadiusz Gwarda – Dziekan ds. kierunku Informatyka
mgr Mateusz Hamera – Dziekan ds. kierunku Transport

Text box item sample content

Skip to content