Władze

Uczelnia - Władze

dr Makary Krzysztof Stasiak, prof. AHE – Rektor

dr Maria Mazur – Prorektor ds. Kształcenia

 

 

Dziekani kierunków

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA – Dziekan ds. kierunku Architektura
dr Maria Mazur – Dziekan ds. kierunku Stosunki międzynarodowe
dr Agata Fijuth-Dudek – Dziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dr Paweł Rogalski – Dziekan ds. kierunku Administracja
mgr Anna Bielak – Dziekan ds. kierunku Zarządzanie
mgr Dominika Janik-Lis – Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie
mgr Dominika Janik-Lis – Dziekan ds. kierunku Socjologia
mgr Małgorzata Michalska – Nakonieczna – Dziekan ds. kierunku Projektowanie wnętrz
mgr Magdalena Stefaniak – Dziekan ds. kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Andrzej Borowski – Dziekan ds. kierunku Finanse i rachunkowość
dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska – Dziekan ds. kierunku Informatyka
mgr Mateusz Hamera – Dziekan ds. kierunku Transport

Skip to content