Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawne

Statut WSPA

Regulamin studiów wyższych

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin kształcenia specjalistycznego WSPA

Regulamin świadczeń dla studentów

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej

Zarządzenie 34 (Zarządzenie 34 w sprawie wysokości stawek czesnego dla I roku na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020)

Zarządzenie 35 (Zarządzenie 35 w sprawie opłat na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020)

Zarządzenie 36 (Zarządzenie 36 w sprawie opłat na studiach w roku akademickim 2019-2020)

Zarządzenie ws. opłat za przedmioty realizowane w ramach różnic programowych

Skip to content