Zasady wymian studenckich realizowanych przez Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach programu Erasmus+.

W programie Erasmus+ można ubiegać się o cztery rodzaje wyjazdów:

Studenci WSPA:

− wyjazd na część okresu studiów  do zagranicznej uczelni współpracującej z WSPA;
− wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji,

Pracownicy WSPA:

– wyjazd na prowadzenie zajęć – kadra dydaktyczna

– wyjazd na szkolenie – pracownicy administracyjni

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów wyjazdów można znaleźć w oddzielnych zakładkach.

 

UWAGA!!!

Jeżeli kwalifikujesz się do pobierania stypendium socjalnego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, a myślisz o wyjeździe na Erasmus+, zajrzyj koniecznie do zakładki na temat programu PO WER – możesz uzyskać dodatkowe zwiększenie dofinansowania na wyjazd na studia lub praktykę za granicę.

NABÓR WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW CHCĄCYCH WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

NA WYMIANĘ STUDENCKĄ ZA GRANICĘ TRWA!

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM NA STUDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/20

NA ZAGRANICZNĄ UCZELNIĘ PARTNERSKĄ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPISU W TERMINIE DO

15 MARCA 2019

*dotyczy tylko wyjazdu na semestr studiów.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdami na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Programu:  http://erasmusplus.org.pl/