Wzory wniosków

Stypendia - Wzory wniosków i akty prawne

Regulamin świadczeń dla studentów WSPA

 

Obwieszczenie w sprawie dochodu za 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznych

Obwieszczenie w sprawie dochodu w gospodarstwach z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

 

wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych

zmiana numeru rachunku bankowego

 

nr 31- oświadczenie studenta

nr 30- oświadczenie dotyczące oryginałów dokumentów

nr 29- oświadczenie (Urząd Pracy)

nr 28- oświadczenie dotyczące świadczenia alimentów na rzecz innych osób

nr 27- wniosek o stypendium Rektora dla I roku I stopnia

nr 26- wniosek o stypendium w zwiększonej wysokości

nr 25- stawki stypendiów

nr 24- oświadczenie dotyczące alimentów (wyrok nieobowiązujący)

nr 23- oświadczenie dotyczące alimentów (wyrok obowiązujący)

nr 22- oświadczenie (żołnierze i funkcjonariusze)

nr 21-wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

nr 20- oświadczenie o braku zmian (dla osób niepełnosprawnych)

nr 19- oświadczenie dla studentów-cudzoziemców

nr 18- oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego

nr 17- oświadczenie o braku zmiany (socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości)

nr 15- oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku

nr 14 – wniosek odwoławczy

nr 13- wniosek o ponownie przeliczenie

nr 12- wniosek o przyznanie zapomogi

nr 11- wniosek o stypendium Rektora

nr 10- stypendium dla osób niepełnosprawnych

nr 9- dot. wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

nr 8- dot. nieposiadania gospodarstwa rolnego

nr 7- utrata i uzyskanie dochodu

nr 6- składki na ubezpieczenie zdrowotne

nr 4 i 5- wniosek o stypendium socjalne

nr 3- kryteria przyznawania stypendium Rektora

nr 2- zasady obliczania dochodu w rodzinie

nr 1- dokumenty określające sytuację dochodową studenta

 

Skip to content