fbpx
Studia Podyplomowe

MBA w IT

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

MBA w IT

Studia MBA w IT mają za zadanie usystematyzować i poszerzyć wiedzę od strony finansowej, organizacyjnej i biznesowej w branży IT. Program studiów ma za zadanie dostarczyć Słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, opracowania strategii rozwoju organizacji, a także analizy i wdrażania procedur mających na celu usprawnienie działań i rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży.

Studia MBA w IT będą doskonałym wyborem dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w obszarze IT. Skierowane są do kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, kadry kierowniczej IT, osób pracujących w branży IT – w tym właściciele, konsultanci, doradcy IT oraz wszystkich tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Program studiów umożliwia nabycie umiejętności menedżerskich w obszarze finansów przedsiębiorstwa, marketingu międzynarodowego, komunikowania się i zarządzania zespołem, formułowania strategii firmy, negocjacji, sprawnego podejmowania decyzji, przywództwa oraz zapoznanie się ze sztuką prezentacji.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

  • absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) lub osób posiadających 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim

lub

  • osób posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, chcących podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu obszarami IT.
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy informatycznej oraz przygotowanie Słuchaczy do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze IT. Podczas kształcenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania biznesem i przedsiębiorstwem, analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapoznają się z szerokim spektrum rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki czemu staną się renomowanymi specjalistami w codziennej praktyce zawodowej.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

  1. studia trwają dwa semestry;
  2. zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych;
  3. forma zajęć: blended (dwa spotkania stacjonarne: rozpoczęcie i zakończenie studiów) zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17;
  4. Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni WSPA z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl lub za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów, a także stworzenie Biznes Planu projektów IT, który będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

POBIERZ .pdf >>

Nazwa kierunku: Master of Business Administration IT
Lp. Nazwa przedmiotu   Ilość godzin   ECTS Forma zaliczenia
Prowadzący zajęcia wykład (zajęcia teoretyczne) ćwiczenia (zajęcia praktyczne) razem samokształcenie
SEMESTR I   97 56 153 222 15  
1. Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza  dr hab. Artur Paździor 25 0 25 25 2 egzamin
2. Kultura organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej dr Marcin Nowak 8 0 8 17 1 zaliczenie
3. Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT Grzegorz Tkaczyk 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
4. Marketing międzynarodowy i analiza rynków dr Mariusz Sagan 16 0 16 9 1 zaliczenie na ocenę
5. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT Andrzej Dyjak 4 8 12 13 1 egzamin
6. AI – Big Data – Machine Learning Rafał Rozpondek 4 8 12 38 2 zaliczenie na ocenę
7. Zarządzanie projektami IT  Artur Palac 4 16 20 30 2 zaliczenie na ocenę
8. Zwinne zarządzanie projektami  Paweł Skiścim 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
9. Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług  Jacek Wyszyński 4 8 12 13 1 zaliczenie
10. Organizational Design – skalowanie firmy  Rafał Barszczewski 4 8 12 13 1 zaliczenie
11. Przywództwo  M. Sadurska 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
12. Psychologia przywództwa  Anita Przybył 8 0 8 17 1 zaliczenie
  SEMESTR II   76 72 148 227 15  
13. Narzędzia i systemy efektywnego lidera  Filip Merklejn 8 0 8 17 1 zaliczenie
14. Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie
15. Soft skills w IT Anita Przybył 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
16. Zarządzanie własnym rozwojem i potencjałem  Monika Juśkiewicz 8 8 16 9 1 zaliczenie
17. Istota, struktura, czynniki i metody analizy efektywności zasobów ludzkim Maciej Maniecki   0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
18. Paweł Prokop 8 0 0
19. Miekkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi Maciej Maniecki 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
20. Paweł Prokop   0 0
21. Kompetencje menedżerskie Paweł Prokop 0 8 8 17 1 zaliczenie
22. Komunikacja interpersonalna (m.in. problemy komunikacyjne, przekazywanie informacji zwrotnej, asertywność, wywieranie wpływu, elementy negocjacji) Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie
23. Lider a menedżer (w tym narzędzia i budowanie marki osobistej) Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
24. Wystąpienia publiczne  Piotr Kuśmierzak 0 8 8 17 1 zaliczenie
25. Praca w zespołach międzypokoleniowych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych (kwestie zespołów zadaniowych, kultury współpracy pokoleń X, Y i Z, pracy w środowiskach międzynarodowych) Piotr Kubik 4 8 12 13 1 egzamin
26. Strategiczne Domain-driven design i topologie zespołów Sławomir Sobótka 0 8 8 17 1 egzamin
27. Zarządzanie zmianą Piotr Kubik 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
28. Strategiczne zarządzanie organizacją Piotr Kubik 4 8 12 13 1 egzamin
29. Biznes plan projektów IT   4 8 12 13 1 egzamin
RAZEM   173 128 301 449 30  

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata za cały tok studiów: 10 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Skip to content