fbpx
Studia Podyplomowe

MBA w IT

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 1 100 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

MBA w IT

Studia MBA w IT mają za zadanie usystematyzować i poszerzyć wiedzę od strony finansowej, organizacyjnej i biznesowej w branży IT. Program studiów ma za zadanie dostarczyć Słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, opracowania strategii rozwoju organizacji, a także analizy i wdrażania procedur mających na celu usprawnienie działań i rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży.

Studia MBA w IT będą doskonałym wyborem dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w obszarze IT. Skierowane są do kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, kadry kierowniczej IT, osób pracujących w branży IT – w tym właściciele, konsultanci, doradcy IT oraz wszystkich tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Program studiów umożliwia nabycie umiejętności menedżerskich w obszarze finansów przedsiębiorstwa, marketingu międzynarodowego, komunikowania się i zarządzania zespołem, formułowania strategii firmy, negocjacji, sprawnego podejmowania decyzji, przywództwa oraz zapoznanie się ze sztuką prezentacji.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) lub osób posiadających 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim

lub

 • osób posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, chcących podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu obszarami IT.
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy informatycznej oraz przygotowanie Słuchaczy do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze IT. Podczas kształcenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania biznesem i przedsiębiorstwem, analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapoznają się z szerokim spektrum rozwiązań technologicznych w procesach biznesowych doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki czemu staną się renomowanymi specjalistami w codziennej praktyce zawodowej.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć

 1. studia trwają dwa semestry;
 2. zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów oraz gier symulacyjnych;
 3. forma zajęć: online
 4. zajęcia odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-17;
 5. Organizacja roku akademickiego – tutaj

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów, a także stworzenie Biznes Planu projektów IT, który będzie sprawdzeniem zdobytej podczas studiów wiedzy w praktyce.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

POBIERZ .pdf >>

Nazwa kierunku: Master of Business Administration IT
Lp. Nazwa przedmiotu   Ilość godzin   ECTS Forma zaliczenia
Prowadzący zajęcia wykład (zajęcia teoretyczne) ćwiczenia (zajęcia praktyczne) razem samokształcenie
SEMESTR I   97 56 153 222 15  
1. Finanse przedsiębiorstwa. Rachunkowość finansowa i zarządcza  dr hab. Artur Paździor 25 0 25 25 2 egzamin
2. Kultura organizacyjna i kultura innowacji jako źródło przewagi konkurencyjnej dr Marcin Nowak 8 0 8 17 1 zaliczenie
3. Prawne aspekty zarządzania organizacją. Prawne aspekty zatrudnienia w IT Grzegorz Tkaczyk 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
4. Marketing międzynarodowy i analiza rynków dr Mariusz Sagan 16 0 16 9 1 zaliczenie na ocenę
5. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem IT Andrzej Dyjak 4 8 12 13 1 egzamin
6. AI – Big Data – Machine Learning Rafał Rozpondek 4 8 12 38 2 zaliczenie na ocenę
7. Zarządzanie projektami IT  Artur Palac 4 16 20 30 2 zaliczenie na ocenę
8. Zwinne zarządzanie projektami  Paweł Skiścim 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
9. Lean Startup oraz model tworzenia nowych produktów i usług  Jacek Wyszyński 4 8 12 13 1 zaliczenie
10. Organizational Design – skalowanie firmy  Rafał Barszczewski 4 8 12 13 1 zaliczenie
11. Przywództwo  M. Sadurska 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
12. Psychologia przywództwa  Anita Przybył 8 0 8 17 1 zaliczenie
  SEMESTR II   76 72 148 227 15  
13. Narzędzia i systemy efektywnego lidera  Filip Merklejn 8 0 8 17 1 zaliczenie
14. Personal Branding. Budowanie marki lidera oraz efektywności osobistej Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie
15. Soft skills w IT Anita Przybył 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
16. Zarządzanie własnym rozwojem i potencjałem  Monika Juśkiewicz 8 8 16 9 1 zaliczenie
17. Istota, struktura, czynniki i metody analizy efektywności zasobów ludzkim Maciej Maniecki   0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
18. Paweł Prokop 8 0 0
19. Miekkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi Maciej Maniecki 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
20. Paweł Prokop   0 0
21. Kompetencje menedżerskie Paweł Prokop 0 8 8 17 1 zaliczenie
22. Komunikacja interpersonalna (m.in. problemy komunikacyjne, przekazywanie informacji zwrotnej, asertywność, wywieranie wpływu, elementy negocjacji) Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie
23. Lider a menedżer (w tym narzędzia i budowanie marki osobistej) Marek Rudziński 8 0 8 17 1 zaliczenie na ocenę
24. Wystąpienia publiczne  Piotr Kuśmierzak 0 8 8 17 1 zaliczenie
25. Praca w zespołach międzypokoleniowych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych (kwestie zespołów zadaniowych, kultury współpracy pokoleń X, Y i Z, pracy w środowiskach międzynarodowych) Piotr Kubik 4 8 12 13 1 egzamin
26. Strategiczne Domain-driven design i topologie zespołów Sławomir Sobótka 0 8 8 17 1 egzamin
27. Zarządzanie zmianą Piotr Kubik 4 8 12 13 1 zaliczenie na ocenę
28. Strategiczne zarządzanie organizacją Piotr Kubik 4 8 12 13 1 egzamin
29. Biznes plan projektów IT   4 8 12 13 1 egzamin
RAZEM   173 128 301 449 30  

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 500 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 1 100 zł
Opłata semestralna: 5 000 zł
Opłata roczna: 10 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Partnerzy kierunku

Poznaj naszych wykładowców

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Skip to content