fbpx
Studia Magisterskie

Architektura

Atuty kierunku

Studiuj Architekturę na WSPA ponieważ:

 • zapoznasz się z nowoczesnymi technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie,
 • nauczysz się rozwiązywać problemy konstrukcyjne, technologiczne, funkcjonalno – użytkowe oraz materiałowe,
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesów inwestycyjnych,
 • poznasz zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zdobędziesz kompetencje pozwalające na efektywną organizację pracy, trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie oraz diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów,
 • zapoznasz się z zasadami ochrony, promocji i rewitalizacji materialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie architektury i urbanistyki,
 • będziesz mógł organizować własne eventy artystyczne na terenie Uczelni,
 • będziesz uczestniczył w zajęciach plastycznych i plenerze, rozwijających kreatywność artystyczną,
 • dobrana kadra wykładowców, w tym praktyków, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, ułatwiając wejście na rynek pracy,
 • poznasz środowisko zawodowe biorąc udział w wystawach i konkursach architektonicznych pod kierunkiem wykładowców,
 • kontakty z doświadczonymi firmami projektowymi i wykonawczymi pozwolą poznać realia pracy w zdobytym zawodzie architekta,
 • będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Architektura II stopnia znajdą zatrudnienie m. in. w:

 • pracowniach architektonicznych i urbanistycznych na stanowisku projektanta,
 • w wielobranżowych zespołach projektowych,
 • własnej autorskiej firmie, po uzyskaniu uprawnień,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • instytucjach doradztwa technicznego,
 • firmach developerskich,
 • firmach zajmujących się aranżacją i projektowaniem terenów zielonych przy planowaniu osiedli i przestrzeni miejskich,
 • pracowniach projektowania wnętrz,
 • pracowniach konserwatorskich,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada nowoczesną i specjalistyczną wiedzę w obszarze architektury
i urbanistyki. Potrafi tworzyć projekty architektoniczne, urbanistyczne, konserwatorskie oraz z zakresu planowania przestrzennego, a także zastosować wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, nauk technicznych, sztuki i nauk humanistycznych w kreowaniu architektury. Posiada umiejętność kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi,  obiektami architektonicznymi a otaczającą przestrzenią. W projektowaniu obiektów architektonicznych uwzględnia czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe oraz potrzeby osób niepełnosprawnych. Potrafi rozwiązywać problemy funkcjonalne, użytkowe, materiałowe, konstrukcyjne, inżynierskie i technologiczne obiektów. Zna zasady projektowania zrównoważonego i ochrony zabytków. Dysponuje także kompetencjami pozwalającymi na efektywną organizację pracy, trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie oraz diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów.

Informacje o kierunku
Czesne

Architektura to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin technicznych i humanistycznych, m. in. teorii architektury, urbanistyki, budownictwa, czy sztuk pięknych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę w zakresie projektowania architektonicznego i planowania przestrzennego. Po ukończeniu studiów posiadają umiejętności specjalistyczne i kwalifikacje pożądane na obecnym rynku pracy. Studia II stopnia, obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia, umożliwiają poznanie obowiązujących przepisów, zasad ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 410 zł 
 • Płatność semestralna: 2 100 zł
 • Płatność roczna: 4 200 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 410 zł
 • Płatność semestralna: 2 100 zł
 • Płatność roczna: 4 200 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content