fbpx

Podstawy modelowania systemów w języku UML

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Jedną z tych praktyk jest skuteczna komunikacja wszystkich osób (interesariuszy) zaangażowanych w realizację zadań projektowych w każdej fazie realizacji projektu. Unified Modeling Language (UML, zunifikowany język modelowania) jest odpowiedzią na podstawową potrzebę skutecznej komunikacji między projektantami, klientami, użytkownikami, testerami, dokumentalistami i inżynierami tworzącymi system. Jest to obrazowa prezentacja idei i pomysłów za pomocą zestawu ujednoliconych konwencji graficznych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów; nabycie umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych,  niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML; nabycie wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi), a także nabycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym użycie UML.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili przeprowadzać analizę potrzeb klienta; modelować środowisko biznesowe; zaprojektować podstawową architekturę tworzonych systemów; modelować algorytmy przebiegu procesów (informatycznych i biznesowych) oraz standaryzować procesy analityczno-projektowe i deweloperskie.

Szkolenie w formie online. 

Termin najbliższego szkolenia:

Kompletujemy kolejną grupę szkoleniową, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Aby wziąć udział w szkoleniu:
  • Wyślij formularz zgłoszeniowy
  • Poczekaj na informację zwrotną lub sam skontaktuj się z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74
pokój 105

Wyślij formularz zgłoszeniowy
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy do druku 

Ramowy program szkolenia (16 godzin dydaktycznych)

Język UML
• Cel i zastosowanie
• Dokumentacja projektowa
• Standardy projektowania
• Powstanie języka UML
• UML a projektowanie obiektowe
• Typy diagramów
Narzędzia wspomagające
• Pojęcia podstawowe
• Konwencje UML
• Tworzenie modelu
Diagram klas – słownik terminologii klienta i wstępna architektura systemu
• Atrybuty– właściwości obiektów systemu
• Operacje – funkcje i działania obiektów systemu
• Związki między klasami – struktura zależności obiektów systemu
• Informacje uściślające definicję klasy
Diagram obiektów – specyficzne obiekty systemu
Diagram pakietów – uporządkowanie struktury zależności w systemie
Diagram przypadków użycia – procesy realizowane przez system
• Scenariusze – czynności składowe procesów
• Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie
• Rozszerzenie języka – stereotypy
Diagram czynności – algorytmy przebiegu procesów
• Przepływy decyzyjne – rozgałęzienie procesu
• Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe
• Tory i partycje – oznaczanie odpowiedzialności i ról lub miejsca realizacji procesu
• Wagi – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
• Sygnały – uruchomienie czynności zdalne lub sterowane czasem
• Obszary rozszerzenia – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
• Obszary przerwania – awaryjne przerwanie czynności/procesu
Diagram komunikacji – szkic komunikacji obiektów w procesie
Diagram wymagań – potrzeby klienta/użytkowników systemu
• Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
• Zbieranie wymagań
• Konwencje UML

Trener
Koszt szkolenia

Łukasz Kański

Łukasz Kański, dr inż. Kompetentny menedżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

Cena

Koszt szkolenia to 2100zł

Minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób. 

Skip to content