fbpx

Podstawy modelowania systemów w języku UML

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Jedną z tych praktyk jest skuteczna komunikacja wszystkich osób (interesariuszy) zaangażowanych w realizację zadań projektowych w każdej fazie realizacji projektu. Unified Modeling Language (UML, zunifikowany język modelowania) jest odpowiedzią na podstawową potrzebę skutecznej komunikacji między projektantami, klientami, użytkownikami, testerami, dokumentalistami i inżynierami tworzącymi system. Jest to obrazowa prezentacja idei i pomysłów za pomocą zestawu ujednoliconych konwencji graficznych.

Cel kursu:

  • zapoznanie uczestników z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów
  • nabycie umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych,  niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML
  • nabycie wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi)
  • nabycie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym użycie UML

Uczestnicy będą potrafili:

  •  przeprowadzać analizę potrzeb klienta
  • modelować środowisko biznesowe
  • zaprojektować podstawową architekturę tworzonych systemów
  • modelować algorytmy przebiegu procesów (informatycznych i biznesowych)
  • standaryzować procesy analityczno-projektowe i deweloperskie

Ramowy program szkolenia (21 godzin, w tym wykłady i warsztaty praktyczne)

Język UML
• Cel i zastosowanie
• Dokumentacja projektowa
• Standardy projektowania
• Powstanie języka UML
• UML a projektowanie obiektowe
• Typy diagramów
Narzędzia wspomagające
• Pojęcia podstawowe
• Konwencje UML
• Tworzenie modelu
Diagram klas – słownik terminologii klienta i wstępna architektura systemu
• Atrybuty– właściwości obiektów systemu
• Operacje – funkcje i działania obiektów systemu
• Związki między klasami – struktura zależności obiektów systemu
• Informacje uściślające definicję klasy
Diagram obiektów – specyficzne obiekty systemu
Diagram pakietów – uporządkowanie struktury zależności w systemie
Diagram przypadków użycia – procesy realizowane przez system
• Scenariusze – czynności składowe procesów
• Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie
• Rozszerzenie języka – stereotypy
Diagram czynności – algorytmy przebiegu procesów
• Przepływy decyzyjne – rozgałęzienie procesu
• Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe
• Tory i partycje – oznaczanie odpowiedzialności i ról lub miejsca realizacji procesu
• Wagi – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
• Sygnały – uruchomienie czynności zdalne lub sterowane czasem
• Obszary rozszerzenia – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
• Obszary przerwania – awaryjne przerwanie czynności/procesu
Diagram komunikacji – szkic komunikacji obiektów w procesie
Diagram wymagań – potrzeby klienta/użytkowników systemu
• Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
• Zbieranie wymagań
• Konwencje UML

Praktyczna nauka modelowania będzie realizowana z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym np. Enterprise Architect i/lub StarUML oraz obejmuje tworzenie wybranego modelu systemu z wykorzystaniem właściwych diagramów.

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 601 101 360. Liczba miejsc jest ograniczona.

Podstawy modelowania systemów w języku UML

Najważniejsze informacje

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały teoretyczne – prezentację.

Potwierdzenie ukończenia kursu 

Certyfikat ukończenia kursu.

Trener

Łukasz Kański, dr inż. Kompetentny menedżer IT, praktyk. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisowo-wdrożeniową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Posiada praktyczne doświadczenie w konsultingu rozwiązań biznesowych na rynkach komercyjnych i w sektorze publicznym jako architekt zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, UML, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor książek oraz artykułów naukowych.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć

Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji WSPA

Informacja zwrotna o uruchomieniu kursu zostanie przesłana drogą mailową przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Rekrutacja (parter – pokój 026)
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content