fbpx

Oferta specjalna dla studentów studiów magisterskich

trzy radosne dziewczyny

Studia Podyplomowe za pół ceny – dla studentów studiów magisterskich WSPA. Oferta specjalna dotyczy wybranych kierunków studiów podyplomowych:

Menedżer administracji publicznej

Studia menedżerskie przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać praktyczne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi administracja publiczna XXI wieku. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, których interesuje rozwój, realizacja najnowszych zadań, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną i chcą być w pełni przygotowani do wyzwań, którym przyjdzie im sprostać.

• studia trwają dwa semestry
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8.00-15.00
• forma prowadzenia studiów – blended learning (forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl)
• Regularna cena za studia – 3500 zł
• Min. liczba uczestników 20
• Max. liczba uczestników: 30

Dla osób, które złożą dokumenty do 10 grudnia 2023 opłata za studia wynosi 50% ceny regularnej – tylko 1750 zł
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2024

 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 81 45-29-474, spd@wspa.pl

Dział Rekrutacji
tel. 81 45-29-473, rekrutacja@wspa.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
• Wypełnij kwestionariusz osobowy przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
• Złóż dokumenty rekrutacyjne osobiście w Dziale Rekrutacji lub wyślij pocztą tradycyjną

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim jest kształcenie profesjonalistów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach studiów słuchacze zdobędą teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podejmowania wyzwań z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Absolwenci będą mogli czerpać z wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia lub aktualizacji systemów HR, a także opracować założenia dotyczące ich realizacji.

• studia trwają dwa semestry
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8.00-15.00
• forma prowadzenia studiów – on-line (prowadzone zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl)
• Regularna cena za studia – 3800 zł
• Min. liczba uczestników 20
• Max. liczba uczestników: 30

Dla osób, które złożą dokumenty do 10 grudnia 2023 opłata za studia wynosi 50% ceny regularnej – tylko 1900 zł
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2024

Systemy baz danych

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

• studia trwają dwa semestry
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8.00-15.00
• forma prowadzenia studiów – blended learning (forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl)
• Regularna cena za studia – 3500 zł
• Min. liczba uczestników 20
• Max. liczba uczestników: 30

Dla osób, które złożą dokumenty do 10 grudnia 2023 opłata za studia wynosi 50% ceny regularnej – tylko 1750 zł
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2024

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Celem studiów podyplomowych Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zabezpieczania systemów IT i organizacji przed atakami cybernetycznymi. Studia skierowane są głównie do osób: które wiążą swoją karierę zawodową z cyberbezpieczeństwem, absolwentów kierunków informatycznych lub pokrewnych (ew. zbliżonych), osób mających doświadczenie w pracy w IT, które pragną zbudować lub podnieść swoje kwalifikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa, osób mających podstawową wiedzę z zakresu systemów i sieci IT.

• studia trwają dwa semestry
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8.00-15.00
• forma prowadzenia studiów – blended learning (forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl)
• Regularna cena za studia – 5900 zł
• Min. liczba uczestników 20
• Max. liczba uczestników: 30

Dla osób, które złożą dokumenty do 10 grudnia 2023 opłata za studia wynosi 50% ceny regularnej – tylko 2950 zł
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – marzec 2024

Skip to content