fbpx
maj 2022

Month

Zaproszenie do wzięcia udziału w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej.
Read More
Kolejna edycja konkursu WySPA ma talent! Zapisy do 3 czerwca 2022r.
Read More
Dział Rekrutacji WSPA poszukuje Asystenta ds. rekrutacji.
Read More
Serdecznie zapraszamy naszych studentów na debatę, organizowaną przez Krzysztof Hetmana, Posła do Parlamentu Europejskiego we współpracy z EUROPE DIRECT Lublin, pt.„Przyszłość Europy”. Debata skierowana jest do młodzieży jak i studentów, którzy chcieliby porozmawiać, wymienić się poglądami na temat wizji wspólnej Europy, kierunku jej zmian i priorytetów, którymi według nich powinna zająć się Unia Europejska. Debata...
Read More
Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 została otwarta. Od dzisiaj można składać dokumenty na studia. Zapraszamy!
Read More
W imieniu Władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz całej społeczności akademickiej pragniemy serdecznie podziękować Pani dr Annie Jargiełło oraz Panu dr Adamowi Włodarczyk za wieloletnią, wyjątkową współpracę, poświęcenie i trud włożony w kształcenie wielu pokoleń Studentów, a także aktywnośći zaangażowanie w rozwój Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Przekazując wyrazy szacunku...
Read More
Otwarcie Administracji II stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Read More
Skip to content