fbpx

Trwa nabór wniosków stypendialnych

Szanowni studenci!

Trwa nabór wniosków stypendialnych o: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium ministra, stypendium z Miejskiego programu stypendialnego, w roku akademickim 2021/2022.

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie trwało do 23 X 2021 r. i odbywa się zgodnie z harmonogramem. Wnioski można składać:

  • pocztą tradycyjną (na adres Uczelni z dopiskiem „stypendia”)
  • osobiście pok.110 (I piętro)

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące również innych rodzajów stypendium, na które trwa nabór.

  • Jeżeli chodzi o stypendium dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022, wnioski będą przyjmowane w  Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39,  w terminie  do 2 listopada br., w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 20 października 2021 roku w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami. Więcej informacji możecie znaleźć tutaj.

Zapraszamy do składnia wniosków!

Skip to content