14 stycznia, 2021

Day

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres Urzędu. Więcej informacji na: https://www.lubelskie.pl/…/studenckie-stypendia…/
Read More
Skip to content